Avatar

Z dniem 1 kwietnia 2014 z ustawy o VAT zniknęły definicje samochodu osobowego i ciężarowego – na potrzeby odliczania VAT liczy się przede wszystkim rozróżnianie, czy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej czy też nie. Nie można jednak zapomnieć, że na potrzeby ustaw o podatkach dochodowych (analogicznie w PIT i CIT) nadal funkcjonuje pojęcie samochodu osobowego i ciężarowego. I przepisy te również uległy zmianom z dniem 1 kwietnia 2014. Który pojazd jest samochodem osobowym w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych?Samochodem osobowym jest pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w kategorii pojazdów samochodowych – zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym – mieszczą się również motocykle czy niektóre quady. Samochodami ciężarowymi są zatem z pewnością pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony, oraz autobusy, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób (liczymy miejsca z miejscem dla kierowcy włącznie).

Według dalszych przepisów, spora grupa pojazdów o dmc do 3,5 tony jest wyłączona z zakwalifikowania jako samochody osobowe. Są to:

  • pojazdy z jednym rzędem siedzeń i trwałą przegrodą, typu wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • pojazdy, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
  • pojazdy specjalne, o przeznaczeniu: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy.