Avatar

Dwa najbardziej powszechne rodzaje usprawiedliwionej nieobecności w pracy to urlop wypoczynkowy oraz tzw. chorobowe. Sprawdźmy, jakie są inne sposoby pracowników na pojedyncze dni wolne w pracy bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego.

  • Tzw. urlopy okolicznościowe, czyli 1 dzień wolny (w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej pod jego bezpośrednią opieką) lub 2 dni wolne (w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy). Co ważne, dni wolnych nie trzeba wykorzystywać dokładnie w dacie ślubu czy pogrzebu – wystarczy uzasadnić związek dnia wolnego z tym wydarzeniem; takim uzasadnieniem może być chociażby konieczność załatwiania spraw urzędowych.
  • Dzień wolny za oddanie krwi lub badania krwiodawcy. Jeżeli pracownik rano zgłosi się do stacji krwiodawstwa, otrzyma zaświadczenie zwalniające go z obowiązku pracy na ten dzień, nawet jeżeli nie został zakwalifikowany do pobrania krwi.
  • Dzień wolny za święto w sobotę. Pracodawcy muszą pamiętać o wyznaczeniu w firmie dodatkowego dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny, który przypada w sobotę czyli dzień wolny od pracy. W 2015 roku przypadają tylko 2 takie dni: 15 sierpnia i 26 grudnia.
  • Dzień wolny za pracę w niedzielę. Pracodawca ma obowiązek zrekompensować pracownikowi pracę w niedzielę dodatkowym, całym dniem wolnym od pracy, nawet jeżeli pracownik wykonywał swoją pracę zaledwie przez godzinę czy dwie.
  • Dzień wolny za późny powrót z delegacji. Jeżeli pracownik wrócił z podróży służbowej na tyle późno, że pomiędzy zakończeniem podróży a planowanym rozpoczęciem pracy nie ma odstępu co najmniej 8 godzin, to nieobecność pracownika w pracy w tym następnym dniu po powrocie jest usprawiedliwiona na podstawie jedynie oświadczenia pracownika o godzinie powrotu.
  • Opieka. Każdemu pracownikowi, który opiekuje się co najmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 14, przysługują dwa dni w roku kalendarzowym na tzw. opiekę. Te dwa dni najlepiej wykorzystać na różne wydarzenia związane z dziećmi takie jak zakończenie roku szkolnego czy szczepienia- nie ma jednak obowiązku przedkładania pracodawcy jakichkolwiek dokumentów. „Opieki” nie należy mylić z zasiłkiem opiekuńczym, który przysługuje w przypadku choroby członka rodziny lub zamknięcia przedszkola.