Danuta Krogul-Kaczorowska

Biuro Rachunkowe SALDO
Świadectwo kwalifikacji nr 34358/02

Danuta Krogul-Kaczorowska

Biuro Rachunkowe SALDO
Świadectwo kwalifikacji nr 34358/02

Mamy taki przypadek. Samochód ciężarowy – środek trwały – 100 % VAT, faktura za naprawę samochodu po kolizji. Kwotę netto zapłacił ubezpieczyciel a kwotę VAT zapłaciliśmy my jako  właściciel pojazdu.Na fakturze jest kwota netto i kwota VAT z adnotacją że kwotę VAT zapłacił właściciel pojazdu. Jak prawidłowo ująć to w KPiR i Rejestrze VAT.

pyta Pan Roman

Panie Romanie! W opisanym przez Pana przypadku, zaewidencjonowania faktury za naprawę powypadkową samochodu ciężarowego stanowiącego środek trwały firmy istnieją dwa poprawne sposoby rozliczenia powyższego wydatku:

1) Pierwszą metodą jest ujęcie faktury VAT za naprawę tylko w rejestrze zakupów pozostałych VAT. Odlicza Pan podatek VAT ujęty na fakturze od warsztatu naprawiającego pojazd. Wystarczającym argumentem jest fakt, iż wydatek tego typu nie jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

2) Drugim sposobem jest ujęcie całej wartości faktury zarówno w książce podatkowe przychodów i rozchodów oraz rejestrze zakupów pozostałych VAT. W KPiR ewidencjonujemy wartość netto w kolumnie 13 – pozostałe wydatki. W rejestrze zakupów pozostałych VAT odliczamy 100% wartości VAT wykazanego na fakturze.  Jednocześnie musimy pamiętać, aby na podstawie decyzji ubezpieczyciela wprowadzić do KPIR kwotę odszkodowania (=wartość netto faktury) w kolumnie 8 – pozostałe przychody. W ten sposób kwota netto faktury będzie zarazem kosztem jak i przychodem, dając efekt neutralny w podatku dochodowym.

Obie przedstawione metody są pod względem prawnym i formalnym prawidłowe. Jednakże, wybierając drugie rozwiązanie zyskujemy większą przejrzystość i tę metodę zazwyczaj stosuję.  Zakładam, że posiada Pan polisę Autocasco.