Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

W maju wystawiłem fakturę VAT. Do dzisiaj kontrahent nie zapłacił za nią . Rozliczam się kwartalnie, czyli muszę zapłacić VAT do 25. 07 br. i jednocześnie do tego dnia złożyć deklarację VAT-7k. Co powinienem zrobić?

Niestety przepisy podatkowe w tym zakresie nie przewidują możliwości niemożliwości wykazania podatku należnego w deklaracji za II kwartał i odprowadzenia tego podatku w dniu 25 lipca 2016 r. jednocześnie jeżeli Podatnik ma problemy z bieżącym regulowaniem należności przez kontrahentów do rozważenia jest przejście z zasad ogólnych w podatku VAT na zasadę kasową.

Zgodnie bowiem  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., mały podatnik może wybrać „metodę kasową”, tj. metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:
1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.
– po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował metodę kasową.

Jeżeli faktycznie Podatnik ma problemy z uzyskaniem płatności od swojego kontrahenta Podatnik powinien przejść na metodę kasową w trakcie roku podatkowego. Nie mniej jednak warunkiem możliwości przejścia na metodę kasową w trakcie roku podatkowego jest jedynie uprzednie pisemne zawiadomienie o tej zmianie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował tę metodę.
Przykładowo, jeśli podatnik zamierza stosować metodę kasową od sierpnia 2016 r., zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego należy dokonać do końca lipca.

Jeżeli dojdzie do wyboru tej metody wówczas Podatnik będzie również mógł odliczyć wyłącznie jeżeli ureguluje swoje zobowiązanie.