Danuta Krogul-Kaczorowska

Biuro Rachunkowe SALDO
Świadectwo kwalifikacji nr 34358/02

Danuta Krogul-Kaczorowska

Biuro Rachunkowe SALDO
Świadectwo kwalifikacji nr 34358/02

Otrzymałam Fakturę VAT od dostawcy czeskiego z adnotacją : podatek VAT płaci odbiorca. FV wystawiona za prowizję z tytułu współpracy w sprawie wnoszenia o zwrot VAT UE, oraz prowizja za rozliczenie zaliczek płaconych depozytów. Proszę o pomoc, jak mam naliczyć VAT. Dziękuję! – napisała Pani Jadwiga

Pani Jadwigo, opisany przez Panią przykład Usługi świadczonej przez kontrahenta z innego państwa, dla kontrahenta krajowego określamy na gruncie ustawy o VAT importem usług. Od 2010 roku w polskiej ustawie o VAT zostały włączone przepisy dyrektyw unijnych regulujące kwestie miejsca świadczenia usług. Obowiązek rozliczenia podatku VAT wynika z art.28b, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki – miejscem świadczenia Usługi jest kraj, w którym znajduje się siedziba nabywcy Usługi oraz usługodawcą jest podatnik VAT czynny z innego państwa członkowskiego (warto każdorazowo upewnić się w systemie VIES). Z kontekstu pytania wnioskuję, że kontrahent czeski i Pani jesteście czynnymi podatnikami VAT ( rozliczenie będzie inne dla podatnika, niezarejestrowanego).

Najpierw powinniśmy ustalić wartość faktury w złotówkach, przeliczamy kwoty wykazane na fakturze według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy przed datą sprzedaży. Następnie wystawiamy fakturę wewnętrzną i naliczamy podatek VAT obowiązujący dla danej Usługi na terenie Polski (prowizje – stawka podstawowa 23%). Faktura wewnętrzna, jak z nazwy wynika, nie jest przesyłana do kontrahenta, a służy jedynie do zaewidencjonowania w Pani rejestrach. Podatek należny naliczony zgodnie z fakturą wewnętrzną wykażemy w rejestrze sprzedaży, a podatek naliczony do odliczenia w rejestrze zakupów (odliczymy zgodnie z ogólną zasadą i przysługującą nam strukturą). Jeżeli wykonuje Pani sprzedaż zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną, to koszty firmowe nie dające się jednoznacznie przypisać do jednego rodzaju sprzedaży rozliczamy proporcjonalnie. Będzie miało to też odniesienie do importu usług.

Import usług musimy wykazać jedynie w deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Podatek należny, do którego stosujemy art.28b ustawy wykażemy w pozycjach 29, 30 deklaracji VAT-7 (17). Podatek naliczony w przysługujących proporcjach wprowadzimy w pozycjach 45, 46 deklaracji. Jeżeli nie przysługuje Pani prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturze wewnętrznej, będzie on stanowił koszt w podatku dochodowym.

Importu usług nie wykazujemy w deklaracjach podsumowujących VAT-UE, nie obejmują one importu usług. Dla podatników prowadzących wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, w transakcjach do których stosujemy mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge) podatek VAT jest neutralny. Rozliczamy go księgowo, ale nie musimy opłacać. I to jest dobra wiadomość, bo de facto usługa jest tańsza o podatek VAT.