Avatar

Otrzymaliśmy w grudniu 2014r. faktury za gaz. Faktury dotyczą opłat stałych za miesiące: luty, marzec i kwiecień 2015 roku. Data wystawienia tych faktur to 17 listopada 2014,  a terminy płatności to odpowiednio: 2 lutego, 2 marca i 1 kwietnia 2015. Jak prawidłowo ująć te faktury w książce podatkowej i kiedy można odliczyć z nich VAT?

Generalna zasada wykazywania faktur w księdze podatkowej jako koszt brzmi: faktury wpisujemy do księgi pod datą wystawienia faktury. Jednak w tym przypadku, ujęcie tych faktur w księdze podatkowej zależy od tego, jaką metodą prowadzona jest księga. Jeżeli księga jest prowadzona metodą podstawową (memoriałową), to wydatki dotyczące lat kolejnych należy wykazywać dopiero w tych kolejnych latach, pod datą wystawienia dowodu wewnętrznego. A zatem koszt gazu za luty, marzec i kwiecień 2015, będzie można wpisać do księgi pod datą np. 2 stycznia 2015r. Jeżeli natomiast księga jest prowadzona metodą kasową, to wydatki te należy wpisać do księgi pod datą 17 listopada, jako datą wystawienia faktur, bez kosztu przenoszenia do kolejnego roku.

Co do odliczenia VAT, przypomnijmy: prawo do odliczenia jest możliwe już od miesiąca, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy; ale jednocześnie nie wcześniej, niż w miesiącu otrzymania faktury. W przypadku tzw. mediów (dostaw prądu, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, odśnieżania…) obowiązek podatkowy u sprzedawcy tych usług powstaje w miesiącu wystawienia faktury. Jest to wyjątek od zasady podstawowej, według której obowiązek podatkowy powstaje według daty sprzedaży. Wiele osób pamięta, że wcześniej prawo do odliczenia VAT w tych przypadkach zależało od terminu płatności, wskazanego na fakturze – przepisy te przestały obowiązywać na koniec 2013 roku. A zatem w opisanym przypadku, prawo do odliczenia VAT powstaje w grudniu, ponieważ obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w listopadzie, a nabywca otrzymał faktury dopiero w grudniu.

Ważne!
Ani dla ujęcia tych faktur w książce, ani dla odliczenia VAT nie ma  znaczenia data termin płatności, jak również data zapłaty tych faktur. Wyjątkiem jest jednak firma, która do VAT zarejestrowała się jako mały podatnik stosujący metodę kasową – ta firma będzie mogła odliczyć VAT w rozliczeniu za kwartały, w których dokona zapłaty za faktury.