Avatar

Czy to przy sprzedaży towarów w sklepie, czy produktów własnej produkcji – mogą się przydarzyć zwroty. Dzisiaj prezentujemy wyjątkowy, bo kompleksowy przewodnik po rozliczaniu zwrotów u sprzedawcy w zaledwie 6 punktach.

 1. Wpis do księgi podatkowej

W dniu, w którym przedsiębiorca – sprzedawca otrzymuje zwrot, należy dokonać wpisu w księdze podatkowej. Wpis ten będzie dokonany na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego, tzn. faktury korygującej lub protokołu zwrotu od klienta prywatnego.

 2. Korekta przychodu

Każdy zwrot automatycznie spowoduje zmniejszenie wcześniej zaksięgowanego przychodu, oczywiście w kwocie netto wartości zwrotu (bez VAT). O ile kilka lat temu powszechną praktyką było zmniejszanie przychodów (wpis „na minus” w kolumnie 7.) w dacie wystawienia protokołu zwrotu lub faktury korygującej, to obecnie fiskus stoi na stanowisku, że zwrot powoduje pomniejszenie przychodu za ten miesiąc, w którym wystąpił przychód pierwotny (miesiąc, w którym była wykazana faktura sprzedaży lub sprzedaż fiskalna).

 3. Korekta zeznania PIT

Jeżeli okaże się, że w roku 2015 otrzymujemy zwrot do sprzedaży wykazanej w roku 2014 (lub nawet wcześniej), trzeba będzie – w zakresie podatku dochodowego – dokonać kolejnych operacji:

  1. korekty spisu z natury na dzień 31 grudnia 2014, do której należy dopisać zwrócony towar (według ceny zakupu, czyli uprzednio wykazanego kosztu w księdze podatkowej);
  2. zmiana wartości spisu z natury powoduje zmianę kwoty rocznych kosztów 2014;
  3. co w dalszej konsekwencji spowoduje korektę rocznego zeznania PIT za 2014, o ile zostało już za ten rok złożone.

 4. Korekta na kasie fiskalnej

Jeżeli zwrot dotyczy towarów sprzedanych na paragonie fiskalnym, to korekty nie da się „nabić” na kasę fiskalną; trzeba sporządzić protokół zwrotu, który to protokół będzie ujęty w tzw. odrębnej ewidencji, w której wpisuje się rozmaite korekty do raportów fiskalnych. Protokół zwrotu musi wskazywać dokładnie wartość zwrotu (trzeba się powołać na dowód sprzedaży) oraz zawierać podpisy: zwracającego i przyjmującego zwrot.

 5. Korekta faktury sprzedaży

Jeżeli zwrot dotyczy towarów sprzedanych na fakturę, wtedy na wartość zwrotu wystawia się fakturę korygującą.

 6. Zmniejszenie VAT w deklaracji

Zmniejszenie VAT z tytułu zwrotu będzie miało miejsce w deklaracji VAT składanej:

  1. za miesiąc, w którym nastąpił zwrot i mamy podpisany protokół zwrotu (jeżeli korekta dotyczy paragonu fiskalnego),
  2. za miesiąc, w którym klient odebrał fakturę korygującą, lub
  3. za miesiąc, w którym otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru faktury korygującej.