Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę działalność, która łapie się na akcyzę już od dawna. Robiłem zgłoszenie rejestracyjne AKC-R i rejestrowałem się na PUESC. Nie wiedziałem jednak, że cokolwiek się zmieniło i muszę dokonywać jakiejkolwiek innej rejestracji. Jak Pan radzi to rozwiązać? Czekają mnie jakieś konsekwencje?- Jędrzej

CRPA to Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który zastąpił składanie formularzy rejestracyjnych AKC-R. Zgłoszenie do tego rejestru muszą dokonać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych lub podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i zużywają wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

W szczególności obowiązek rejestracji dotyczy, jeśli:

 • prowadzisz skład podatkowy,
 • jesteś zarejestrowanym odbiorcą,
 • jesteś zarejestrowanym wysyłającym,
 • masz zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego,
 • jesteś pośredniczącym podmiotem węglowym lub gazowym,
 • zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (na przykład gdy produkujesz leki, wyroby spożywcze z wykorzystaniem alkoholu, lub korzystasz z gazu do celów opałowych),
 • wykorzystujesz wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy (na przykład benzen, toluen do produkcji farb i lakierów),
 • jesteś podmiotem pośredniczącym (kupujesz i sprzedajesz wyroby, energetyczne zwolnione z akcyzy, na przykład smary lub rozpuszczalniki),
 • sprowadzasz wyroby akcyzowe lub samochody osobowe z UE,
 • prowadzisz miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • jesteś podmiotem reprezentującym (reprezentujesz podmiot zagraniczny w zakresie obrotu suszem tytoniowym, energią elektryczną, wyrobami gazowymi).

Co w przypadku podatników, którzy nie dokonali wpisu do rejestru? Ministerstwo Finansów na swojej stronie wyraziło opinie w tej sprawie:

„ Jeśli nie dokonałeś w terminie zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), możesz złożyć tzw. czynny żal. Aby był skuteczny podaj istotne okoliczności niedopełnienia obowiązku rejestracji. Jednocześnie koniecznie zarejestruj się w CRPA”. Czynny żal jest instytucją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks Karny Skarbowy.

Ministerstwo Finansów powyższym wpisem pokazuje, że nie jest skłonne karać za samo niedopełnienie wpisu do rejestru. Choć im szybciej zostanie dokonane zgłoszenie tym lepiej!