Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, mam pytanie. Kolega poinstruował mnie ostatnio, że posiadając flotę służbową (3 auta) powinienem opłacać abonament RTV za radioodbiorniki samochodowe. Byłoby to dla mnie nawet logiczne, ale ja akurat te auta mam w leasingu – jak wygląda sytuacja w tym przypadku? Proszę o podpowiedź – Zbigniew

Zgodnie z ustawą z dnia 25 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, za korzystanie z odbiorników radiofonicznych czy telewizyjnych uiszcza się opłaty abonamentowe. Samo posiadanie odbiornika zobowiązuje nas już do zgłoszenia tego faktu i opłacania stosownych opłat, nawet gdy faktycznie go nie wykorzystujemy. Przepisy dotyczą przedsiębiorców, którzy są zobligowani do płacenia za każdy odbiornik radiowy czy telewizyjny, będący na wyposażeniu firmy, również taki umieszczony w samochodzie służbowym.

Co z abonamentem RTV w samochodzie będącym przedmiotem leasingu?

Na leasingobiorcach ciąży obowiązek rejestracji i opłacania abonamentu RTV. Firmy leasingowe, które udzielają leasingu mają obowiązek poinformowania o tym leasingobiorców. To w jaki sposób to zrobią nie jest wskazane. Może to być zwykły zapis jako kolejny punkt w umowe leasingowej. Dalej się spotyka, że bardzo duże grono leasingobiorców nie płaci tego abonamentu. Wynika to najczęściej z niewiedzy leasingobiorcy lub jego celowego działania.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV

Unikanie opłaty za abonament RTV i niezgłoszenie telewizora bądź radia grozi karą w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli 735 zł. Za egzekucję odpowiada Poczta Polska, a od ubiegłego roku również Urząd Skarbowy.

Jeśli nie płacił Pan nigdy abonamentu RTV od radia w firmowych samochodach to warto przejrzeć swoją umowę leasingu lub skontaktować się ze swoim opiekunem i dopytać o tą kwestię. Może leasing bierze tą opłatę na siebie a Panu ją refakturuje. Warto to jednak sprawdzić, aby był Pan świadomy.