Danuta Krogul-Kaczorowska

Biuro Rachunkowe SALDO
Świadectwo kwalifikacji nr 34358/02

Danuta Krogul-Kaczorowska

Biuro Rachunkowe SALDO
Świadectwo kwalifikacji nr 34358/02

Czy będąc osoba nie prowadząca działalności gosp. mogę wystawić rachunek firmie dla której wykonuje usługę? Czy jestem wtedy zwolniony z VAT czy raczej powinienem ten VAT doliczyć do ceny zlecenia? Proszę pilnie o odpowiedź – Kamil

Panie Kamilu, myślę, że miał Pan na myśli rachunek w rozumieniu §14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22-go sierpnia 2005 roku. Jednak osoba nie prowadząca działalności gospodarczej nie wystawia rachunku w takim rozumieniu w celu potwierdzenia wykonanej usługi.

Rachunki bądź faktury wystawiają osoby zarejestrowane jako Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą. Pan występujący tu jako „osoba fizyczna” i Zleceniobiorca, powinien wystawić rachunek do umowy zlecenie. I taką przyjąć kolejność, najpierw zawieramy na piśmie umowę zlecenia wykonania usługi, a następnie po jej odebraniu, wystawiamy rachunek.

Chociaż w praktyce najczęściej rachunek do umowy zlecenie wystawia księgowość Zleceniodawcy. Zleceniodawca jest płatnikiem podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Stąd trudność z naliczeniu składników rachunku do umowy zlecenie dla osoby nie zajmującej się takimi sprawami na co dzień.

Jeżeli nie jest Pan Przedsiębiorcą, to nie sądzę, aby wystąpił w Pana przypadku obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT. Zdecydowaną większość Przedsiębiorców obejmuje zwolnienie z podatku VAT do kwoty 200.000,00 złotych obrotu.

Podatek VAT od umowy zlecenie występuje zazwyczaj u Przedsiębiorców, którzy zawierają umowę zlecenie, prowadząc jednocześnie w takim samym zakresie działalność gospodarczą.