Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam czy w ramach prowadzonej działalności przewóz osób kolejką turystyczną – ciągnik rolniczy obowiązuje mnie kasa fiskalna ? Przewozy są nieregularne. Według kodeksu drogowego nie jest to pojazd samochodowy. Pozdrawiam – Jarosław

Generalna zasada zgodnie z art. 111 ustawy o VAT wyjaśnia, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Oczywiście od tej zasady są wyjątki, które zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl § 3 wyżej wspomnianego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., podatników u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Od ogólnej zasady opisanej w § 3 rozporządzenia również występują wyjątki, które zmuszają podatników do posiadania kasy rejestrującej od pierwszego dnia sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, którzy sprzedają wskazane w rozporządzeniu towary lub usługi.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się w przypadku m.in. świadczenia usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia, taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Wskazane usługi przewozu osób kolejką turystyczną nie mieszczą się w usługach opisanych w § 4 rozporządzenia, więc podatnik nie jest zobligowany do posiadania kasy rejestrującej już od momentu pierwszej sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych.

W związku z tym będzie mógł Pan do kwoty 20.000 zł przychodu nie posiadać kasy rejestrującej. Takie stanowisko zostało również poparte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 17.01.2011 roku, sygn. ILPP2/443-1636/10-5/MN.