Avatar

Prowadzę firmę od kilku lat. Za kilka dni wychodzę za mąż i w związku z tym zdecydowałam o zmianie nazwiska. Czy oprócz wymiany dokumentów, muszę jeszcze zgłaszać ten fakt jako przedsiębiorca do jakichś urzędów?

Podstawą do wymiany dokumentów i dalszych działań z tym związanych jest akt małżeństwa. Na jego podstawie, proponujemy rozpocząć wymianę dokumentów od dowodu osobistego i paszportu (dokumenty te tracą ważność z urzędu).

Jeżeli osoba zmieniająca nazwisko jest prowadzącym działalność gospodarczą, ma obowiązek zgłosić tą zmianę do CEIDG czyli rejestrów przedsiębiorców. Zmiany można dokonać na jeden z trzech sposobów:

  1. składając wniosek przez internet, podpisując za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP,
  2. składając wniosek przez internet, potwierdzając go podczas osobistej wizyty w dowolnym urzędzie gminy,
  3. składając wniosek w formie papierowej podczas osobistej wizyty w dowolnym urzędzie gminy.

Co ciekawe, składając wniosek o zmianę do CEIDG, w przeciwieństwie do załatwiania wymiany dowodu osobistego czy paszportu, nie musimy legitymować się ani dokumentem na nowe nazwisko, ani nawet aktem małżeństwa.

Złożenie wniosku do CEIDG jest równoznaczne z wnioskiem o zmianę danych:

  1. jako płatnik podatku dochodowego (PIT),
  2. jako firma – płatnik składek ZUS,
  3. jako podmiot zarejestrowany w systemie REGON.

Tym samym, przedsiębiorca nie musi osobno odwiedzać urzędu skarbowego, ani urzędu statystycznego. „Jedno okienko” CEIDG nie jest jednak tak do końca „jednym okienkiem”. Należy dodatkowo odwiedzić (lub wysłać zgłoszenie zmiany korespondencyjnie):

  1. urząd skarbowy, jeżeli nasza firma jest VAT-owcem, aby złożyć zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R;
  2. ZUS, aby zgłosić zmianę nazwiska jako osoba ubezpieczona, za pomocą formularza ZUS ZIUA.

Podobnie postępujemy, gdy chcemy zmienić inne dane, takie jak chociażby adres czy nazwa firmy.

 

Uwaga.
Po otrzymaniu nowego dowodu osobistego należy ponownie zgłosić wniosek do CEIDG, wpisując tam nowy numer dowodu.