Avatar

Towar jest własnością spółki polskiej, ale jest składowany na składzie konsygnacyjnym w Unii Europejskiej. Aktualnie ta polska spółka chce sprzedać cały towar innej polskiej spółce. Czy w tym wypadku cały towar musi zostać fizycznie przywieziony do Polski?”
pyta Pan Marcin

Na początku odpowiedzi od razu należy zaznaczyć, że warunek przemieszczenia towaru do Polski, ani żaden podobny, nie jest i nie może być warunkiem dopuszczalności wykonania takiej transakcji. Jeżeli chcą Państwo sprzedać posiadany towar polskiemu klientowi, to jest to możliwe – zawsze i w każdym przypadku, i wynika to wyłącznie z faktu, że towar jest Państwa własnością i mają Państwo prawo swobodnie nim dysponować.

Odrębną kwestią będzie natomiast, jak taką transakcję trzeba będzie sklasyfikować i wykazać w deklaracji VAT,  lub inaczej ujmując: jak taką transakcję trzeba będzie opodatkować (jaką stawką VAT).

Polskie przepisy podatkowe dotyczące prowadzenia składów konsygnacyjnych są tak skonstruowane, że podatnik prowadzący skład konsygnacyjny może pobierać z nich towary tylko na własne cele produkcyjne lub usługowe, nie jest natomiast dopuszczalne wydawanie towarów ze składu konsygnacyjnego w celach handlowych. Oznacza to, że wydanie towaru polskiemu klientowi, bez względu na ewentualne przemieszczenie tego towaru, nie jest możliwe w ramach procedur prowadzenia (opodatkowania) magazynu konsygnacyjnego.

Ponieważ jednak mamy do czynienia ze składem konsygnacyjnym w innym kraju UE, niezbędna byłaby informacja o analogicznych przepisach funkcjonujących dokładnie w kraju, w którym położony jest magazyn konsygnacyjny. W niektórych krajach UE dopuszczalne jest, aby towar był sprzedany (wydany) bezpośrednio ze składu konsygnacyjnego innemu kontrahentowi.

Jeżeli skupimy się tylko na informacji, że towar należący do przedsiębiorcy znajduje się w innym kraju UE i ten towar ma być sprzedany polskiemu klientowi, możliwe jest sklasyfikowanie tej transakcji jako:

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT) z kraju, w którym towar się znajduje, o ile towar byłby fizycznie przemieszczony z tego kraju do Polski (zakładając, że wcześniejsza dostawa towaru do tego kraju została poprawnie rozliczona); lub
  • sprzedaż krajowa w kraju, w którym towar się znajduje, o ile towar nie jest fizycznie transportowany do Polski lecz pozostaje w tym kraju, w którym się znajduje (zakładając, że wcześniejsza dostawa towaru do tego kraju została poprawnie rozliczona); lub
  • sprzedaż krajowa w Polsce, o ile towar został wycofany z magazynu konsygnacyjnego i sprzedany polskiemu klientowi w Polsce.