Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Potencjalny pracodawca poinformował mnie podczas rozmowy, że możliwa będzie u niego „praca w systemie akordowym”. Byłem tak zaaferowany rekrutacją, że – szczerze – po prostu nie dopytałem co się dokładnie kryje za tym sformułowaniem. Nie do końca jest to dla mnie jasne, czy to np. w jakiś sposób determinuje rodzaj umowy o pracę? – Pyta Pan Artur

System akordowy to wysokość wynagrodzenia określona na podstawie wydajności pracownika, czyli ilości wykonanych sztuk towaru lub ilości wykonanych usług za określoną stawkę jednostkową znajdującą się w umowie. System ten jest wykorzystywany w przedsiębiorstwach, gdzie można określić normy pracy oraz jakość ich wykonania. Mianowicie można określić np. ile produktów powinien wykonać pracownik w określonej jednostce czasu.

Ważne jest określenie norm pracy, gdyż zgodnie z kodeksem pracy, wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje.

W zależności od przedsiębiorstwa, możemy spotkać się z kilkoma rodzajami systemu akordowego, m.in.

  • akord prosty
  • akord czasowy
  • akord progresywny lub degresywny
  • akord indywidualny lub zespołowy
  • akord zryczałtowany

Akord prosty polega na tym, że za każdą wykonaną jednostkę pracy jest stała stawka, niezależnie czy wykonywana jednostka jest w granicach normy czy ponad normę.

Akord czasowy, w którym wynagrodzenie jest zależne od stopnia wykorzystania czasu przeznaczonego na wykonanie pracy.

Akord progresywny lub degresywny, w którym stawka wynagrodzenia za jednostkę wykonanej pracy jest zmienna. W przypadku akordu progresywnego stawka wynagrodzenia za daną jednostkę wzrasta, jeśli jest ona wykonywana powyżej poziomu normy lub maleje w przypadku akordu degresywnego.

Akord indywidualny lub zespołowy polega na tym, że wynagrodzenie za pracę jest uzależnione od wyniku jednego pracownika lub całego zespołu.

Akord zryczałtowany, w którym wynagrodzenie jest określone z góry za wykonanie całej pracy.