Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Witam wysyłam towar kurierem do Dani jakie dokumenty muszę dołączyć do faktury z zerowym Vat-em aby otrzymać zwrot. Dotychczas kontrahent osobiście odbierał towar w odbywało się to na podstawie WDT ( wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).

pyta Pan Karol

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT wynika, iż dokumentami potwierdzającymi WDT są: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju [1] oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku [2].

W sytuacji przedstawionej w zapytaniu nie będziecie Pan posiadać dokumentów przewozowych otrzymanych od firmy kurierskiej, z których będzie jednoznacznie wynikać, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Dokumenty te bowiem posiada firma kurierska a nie Pan.

Nie mniej jednak analizując stanowiska organów podatkowych w tym zakresie oraz sądów administracyjnych, można założyć iż przysługuje możliwość zastosowania przez Pana stawki 0%, gdyż zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT ma Pan inne dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza granice Polski. Za pomocą tych dokumentów prawo do stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów może być dokumentowane również w przypadkach, gdy podatnik nie posiada jednego z dokumentów podstawowych określonych przepisami art. 42 ust. 3-5 ustawy o VAT (uchwała 7 sędziów NSA z dnia 11 października 2010 r., I FPS 1/10). Nie posada Pan dokumentów przewozowych ale Pana faktura z pewnością wykazuje poszczególne sztuki ładunku.

Jednocześnie w celu potwierdzenia możliwości zastosowania stawki 0% sugerowałbym dokonanie wydruku ze strony internetowej firmy kurierskiej potwierdzający odebranie przesyłki w innym państwie członkowskim (jeżeli firma ta udostępnia możliwość dokonania takiego wydruku) czy oświadczenia kontrahenta (przesłanego, przykładowo, faksem), że otrzymał towary.