Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Świadcząc usługi przewozu osób do Danii muszę zapłacić podatek w 3 krajach Polsce, Niemczech i Danii. Załóżmy że trasa ma 1000 km (400km w Polsce, 400 km w Niemczech i 200 km w Danii). Cena biletu to 100 zł (tak dla uproszczenia). Z jaką kwotą mam wystawić paragon 8 VATowy? 40zł? a co z resztą wartości biletu? Jeśli wystawię klientowi bilet 40 zł to nie będzie chciał przecież zapłacić 100 zł. Jaka jest stawka vat w Danii i w Niemczech od międzynarodowego transportu osób busem do 9 osób (nie autokarem)?

pyta Pan Robert

Odpowiedź

Zasadniczo ustawodawca w ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U 2016 poz. 710 z dnia 25.05.2016 r.) – dalej również: ustawa o VAT zakłada, iż miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Oznacza to, iż Polska ma prawo do opodatkowania tylko tej części wynagrodzenia, które wiąże się z przejechaniem trasy na terenie Polski. Pozostała cześć należności będzie podlegała opodatkowaniu na terenie Danii i Niemiec, o tym zaś kiedy należy zapłacić podatek będą mówiły przepisy duńskie bądź niemieckie. Niestety z danych dostępnych w Internecie na temat niemieckich przepisów Przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce, którzy dokonują przewozów osób autobusami nie dopuszczonymi do ruchu na terytorium Niemiec (autobusy i busy zarejestrowane w Polsce), są zobowiązani do zgłoszenia niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu przypadających na Republikę Federalną Niemiec obrotów przed pierwszym dokonaniem takiego przewozu. Niemiecki Urząd Skarbowy wydaje każdemu polskiemu autobusowi i busowi zaświadczenie o objęciu przedsiębiorcy mającego siedzibę w Polsce opodatkowaniem niemieckim podatkiem VAT (§ 18 ust. 12 pkt 2 UStG). Zaświadczenie wydane przez niemiecki Urząd Skarbowy musi znajdować się cały czas w pojeździe i to podczas każdego przejazdu przez terytorium Niemiec. W razie kontroli zaświadczenie trzeba przedstawić osobie kontrolującej. W przypadku nie przedłożenia zaświadczenia, na polskiego przewoźnika może zostać nałożona kaucja w wysokości przewidywanego podatku za jednorazową usługę przewozu (§ 18 ust. 12 pkt 4 USTG). Kto celowo lub chociażby nieumyślnie nie przedkłada, lub przedkłada z opóźnieniem, zaświadczenie, to podlega karze grzywny w wysokości do 5.000 Euro (§ 26a ust. 2 UStG).

Niestety w zakresie duńskich przepisów nie ma szeroko udostępnianych informacji. W zakresie wystawiania paragonu oraz realizacji z konsumentem, część podlegająca opodatkowaniu na terenie Polski powinna obejmować polską stawkę VAT (40 PLN), w przypadku części przypadającej na Niemcy bądź Danię na paragonie powinna być przewidziane „np” (nie podlega opodatkowaniu) – pozostałe 60 PLN.