Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, zdecydowałem się po raz pierwszy wynająć mieszkanie, umowę podpiszą 2 prywatne osoby. Teraz mam tylko jeden problem, nie wiem ile podatku będę musiał odprowadzić i w jakim terminie. Czynsz najmu to 1200 zł, pierwszą wpłatę otrzymam do 10 lipca 2021. Może Państwo pomogą? – napisał Pan Michał

Długoterminowy wynajem nieruchomości to bardzo atrakcyjna forma inwestycji. Coraz częściej osoby prywatne jak i przedsiębiorcy decydują się zainwestować swoje oszczędności w zakup nieruchomości, a następnie ją wynająć krótkoterminowo lub długoterminowo.

Podatek od wynajmu mieszkania

Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej możemy opodatkować swoje przychody z wynajmu długoterminowego podatkiem zryczałtowanym lub na zasadach ogólnych. Zdecydowanie bardziej opłaca się ta pierwsza forma rozliczenia, gdyż jest duża różnica w stawce podatku pomiędzy tymi formami.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli osoba fizyczna chcąca zacząć prowadzić wynajem długoterminowy nie posiada dużo kosztów, np. remontowych związanych z tą nieruchomością, to zdecydowanie najlepszą formą rozliczania się z podatku będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak zgłosić, że będziemy rozliczać się z wynajmu w formie ryczałtu?

Kiedyś, aby rozliczać przychody z wynajmu na zasadach ryczałtu, należało złożyć stosowne oświadczenie do urzędu skarbowego odpowiedniego według miejsca zamieszkania podatnika. Od jakiegoś czasu deklarowanie tej formy uległo zmianie.

Aby teraz móc rozliczać przychody z wynajmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy wpłacić pierwszą zaliczkę na podatek dochodowy w odpowiednim do tego terminie oraz z prawidłowym oznaczeniem. Termin zapłaty podatku to 20-sty dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy przychód z tego tytułu. Oznaczenie podatku to „PPE”.

Stawka ryczałtu

Zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawka ryczałtu od wynajmu nieruchomości wynosi 8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł przychodów oraz 12,5% przychodu od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Przykład

Pan Michał postanowił wynająć długoterminowo mieszkanie za kwotę 1200 zł miesięcznie. Pierwszy przychód z tego tytułu uzyska w lipcu 2021.

Rozwiązanie:

Wyliczenie podatku = 1.200 zł x 8,5% = 102 zł podatku

Ważne! Kwotę zaliczki na podatek zawsze zaokrąglamy do pełnych złotych.

Wpłatę podatku należy dokonać na swój mikrorachunek podatkowy wygenerowany według numeru PESEL (link do generatora mikrorachunku na dole artykułu) w terminie do 20 sierpnia 2021 roku z oznaczeniem formularza jako PPE za okres 21M07.

Rozliczenie roczne PIT-28

Po zamknięciu roku podatkowego, osoba wynajmująca swoje mieszkanie jest jeszcze zobowiązana rozliczyć wpłacane zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku na formularzu PIT-28 w terminie do końca lutego roku następnego za rok poprzedni.

Generator mikrorachunku → https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego