Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę małą firmę i planuję niebawem urlop, ostatnio znajomy powiedział mi, że jeśli nie ma mnie dłużej, niż 2 tygodnie, to powinienem wyznaczyć pełnomocnika do kontaktów z Urzędem Skarbowym. Czy to naprawdę jest konieczność? Jeśli tak, jakie formalności obowiązują? – Ania

Generalnie nie ma obowiązku wyznaczania pełnomocnika dla swojej firmy do kontaktu z urzędem skarbowym. Często się jednak zdarza, że przedsiębiorcy decydują się na taki ruch, aby ułatwić sobie funkcjonowanie firmy.

Zdecydowana większość przedsiębiorców udziela pełnomocnictwa pracownikom biura rachunkowego, w ramach zawartej umowy o usługowe prowadzenie księgowości, lub doradcom podatkowym, np. do elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych.

 

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem w sprawach podatkowych może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Taką zdolność mają osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione.

Pełnomocnictwo ogólne – we wszystkich sprawach

Sprawy podatkowe możesz załatwiać przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika, który będzie cię reprezentować na przykład w trakcie kontroli i postępowania podatkowego. Pełnomocnictwo ogólne ma zakres najszerszy ze wszystkich pełnomocnictw.

Upoważnia do działania:

  • we wszystkich sprawach podatkowych i w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,
  • we wszystkich urzędach skarbowych i przed innymi organami podatkowymi, na przykład urzędem gminy właściwym w sprawie podatku od nieruchomości.

Pełnomocnictwo szczególne – w konkretnej sprawie

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania w konkretnej sprawie podatkowej, dlatego zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany (do jakiej sprawy, przed jakim organem).

Może być ustanowione:

  • pisemnie,
  • elektronicznie,
  • ustnie do protokołu.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Jeśli chcesz, żeby księgowy lub profesjonalny pełnomocnik składał w twoim imieniu deklaracje podatkowe, na przykład PIT czy JPK_VAT, musisz udzielić im oddzielnie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. W tym zakresie nie wystarczy pełnomocnictwo ogólne.

To dwa odrębne rodzaje pełnomocnictw, przy czym pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji upoważnia jedynie do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika. Takie pełnomocnictwo nie uprawnia do sporządzenia deklaracji – twój pełnomocnik nie może też ich poprawiać.

Druki do udzielenia pełnomocnictwa znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów. Niektóre udzielenie pełnomocnictwa może spowodować obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Źródło: biznes.gov.pl