Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę malutką firmę, mam ledwie kilku pracowników. Jest to jednak specyficzny biznes, pod tym względem, że dużo podróżujemy. Pytanie brzmi: czy jeśli któryś z moich pracowników korzysta z płatnych odcinków autostrad, to wystarczy sam paragon jako dokument księgowy i podstawa do ujęcia w KPiR? – Pyta Pan Adam

Paragon za autostradę w kosztach podatkowych

Oprócz tradycyjnych faktur VAT, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, za fakturę VAT uznaje się także inne dowody, w których skład między innymi wchodzą dowody zapłaty za przejazd płatnymi autostradami. Taki paragon stanowi podstawę do zaksięgowania takiego kosztu jak i odliczenia z niego podatku VAT, gdy posiada następujące dane:

  • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
  • kolejny numer i datę wystawienia,
  • nazwę autostrady, za której przejazd jest pobierana opłata,
  • kwotę należności wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku.

W wyżej wymienionym przypadku jak najbardziej wystarczy Panu sam paragon z autostrady, aby taki wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.