Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, mam pytanie. Mam zatrudnionego pracownika, jego umowa kończy się w połowie listopada i nie będzie z nami dłużej pracować. Czy mogę wypłacić Panu ekwiwalent razem z ostatnią wypłatą czy muszę osobno? Jakie dokładnie przepisy to regulują? Nikt nie jest w stanie mi dokładnie wyjaśnić – Karolina

Kiedy należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego, które mu przysługiwały podczas trwania umowy (art. 171 § 1 – Kodeks pracy). Pracodawca zobowiązany jest do jego wypłaty na rzecz pracownika.

W jakim terminie należy wypłacić ekwiwalent?

Ustawodawca zawarł w przepisach obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez pracownika. Nie uregulował natomiast kwestii w jakim terminie należy tego dokonać. Nie regulują tego żadne przepisy. Ogólne stanowisko jakie zostało utarte wśród przedsiębiorców, i które zostało potwierdzone w różnych wyrokach Sądu Najwyższego to takie, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien zostać wypłacony nie później niż w ostatnim dniu zatrudnienia.

Z powyższego wynikałoby, że jeśli przedsiębiorca wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia miesiąca kolejnego za miesiąc poprzedni a rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem miesiąca, to ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien zostać wypłacony na ostatni dzień miesiąca.