Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, mam pytanie o jednego z moich pracowników. Niebawem kończy on wiek uprawniający do świadczenia emerytalnego i oczywiście z tego prawa do emerytury chce skorzystać. Rzecz w tym, że złożył on wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem w celu przejścia na emeryturę, ale z datą wcześniejszą, niż osiągnie uprawnienie do emerytury. Co w takiej sytuacji? Jak z odprawą? Czekam na radę i pozdrawiam! – Amadeusz

Jeśli pracownik kończy wiek uprawniający go do przejścia na emeryturę, to znaczy, że swoje w życiu już przepracował. Nie oznacza to jednak, że nie będzie mógł jeszcze dalej pracować. Aby otrzymać emeryturę, musi on wykonać trochę formalności w odpowiedniej kolejności.

Przejście na emeryturę – formalności

Aby przejść na emeryturę w pierwszej kolejności pracownik powinien złożyć do swojego pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Następnie odejść z pracy i dopiero złożyć wniosek do ZUS o przejście na emeryturę. Gdy pracownikowi zostanie przyznania już emerytura, może on ponownie nawiązać stosunek pracy – w celu dorobienia sobie do otrzymywanej emerytury.

Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę pracownik może złożyć nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a we wniosku powinna zostać wskazana data rozwiązania umowy. Sugeruje się rozwiązać umowę o pracę po osiągnięciu wieku uprawniającego otrzymanie emerytury przez pracownika. Wcześniejsze zawiadomienie swojego pracodawcy o przejściu na emeryturę daje mu czas na zabezpieczenie swoich środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna dla pracownika zabezpieczona jest Kodeksem Pracy. Aby odprawa przysługiwała pracownikowi, musi on spełnić kilka obowiązkowych warunków, mianowicie:

  • musi nabyć prawo do emerytury,
  • musi nastąpić zakończenie stosunku pracy, w związku z przejściem na emeryturę,
  • nie pobrał on już wcześniej odprawy.

Najważniejsze do otrzymania odprawy emerytalnej jest faktyczne przejście na emeryturę, a nie tylko samo nabycie prawa do emerytury.

 

Podsumowując, pracownik ma prawo wcześniej złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Warto dopilnować, aby rozwiązanie nastąpiło po nabyciu przez niego prawa do emerytury. Odprawa emerytalna zawsze przysługuje pracownikowi. Oczywiście pod warunkiem spełnienia przez niego wyżej opisanych wymagań.