Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę firmę, zatrudniam księgową. Niedawno miałem kontrolę i okazało się, że w księgowości mamy jakieś poważne błędy. Ja się na tych kwestiach zupełnie nie znałem i nie znam, stąd zaufałem osobie, którą zatrudniłem. Teraz okazuje się jednak, że to właśnie mi – jako właścicielowi – grozi nawet… areszt. Czy/jak mogę wybrnąć z takiej sytuacji? – Pyta Pan Mateusz

Każdemu człowiekowi może zdarzyć się błąd. Deklaracje podatkowe czy też deklaracje do ZUS mogą zawierać nieumyślnie spowodowane błędy formalne lub rachunkowe. Przedsiębiorcy chcący unikać błędów w tych sprawach, często decydując się na powierzenie ksiąg podatkowych, ewidencji księgowej oraz rozliczeń podatkowych i ZUS dla profesjonalnego biura rachunkowego lub księgowej.

Nawet w przypadku powierzenia wyżej wymienionych spraw osobom trzecim, odpowiedzialność zawsze ponosi przedsiębiorca.

Odszkodowanie za błędy w rozliczeniach

Przedsiębiorca nie zawsze musi być stratny na popełnionych błędach przez księgową lub biuro rachunkowe. Może domagać się od tych osób odszkodowania za popełnione błędy w rozliczeniach. Takiego roszczenia dochodzi się na drodze cywilnej. Przepis Kodeksu Cywilnego zobowiązuje do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Osoba lub biuro odpowiedzialne za rozliczenia może jednak uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że zobowiązanie wykonała, ale niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło nie z jej winy. Chcąc otrzymać odszkodowanie od księgowej lub biura rachunkowego, należy wykazać popełnione błędy przez te osoby oraz wskazać związek między tymi błędami a poniesioną szkodą.

Warunki umowy

Podczas zlecania dokonywania rozliczeń przez księgową lub biuro rachunkowe, warto skupić się na zapisach umowy dotyczących odpowiedzialności za prawidłowe sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz zapisy odnośnie kar umownych. Warto również sprecyzować zakres świadczonych usług.

Korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy może być wprowadzenia zapisu do umowy odnośnie zapłaty kary umownej na rzecz zleceniodawcy w przypadku niewywiązania się z powierzonych obowiązków.

Wszelkie poważne sprawy, które nawiązują do prawa podatkowego lub Kodeksu Cywilnego warto skonsultować z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. Są to osoby, które na co dzień obcują z tymi przepisami i są w stanie doprowadzić takie sprawy do końca.