Avatar

Czy od zakupu nawigacji i rejestratora jazdy możemy odliczyć cały VAT czy tylko 50%?  Nie są to elementy składowe samochodu ani części zamienne, nie są także przyporządkowane do danego pojazdu. Firma posiada 4 samochody osobowe (środki trwałe) bez prowadzenia ewidencji przejazdów.
pyta Pan Andrzej

W opisanym przypadku, podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku VAT od zakupu nawigacji i rejestratora jazdy. Pomimo tego, że rzeczy te nie są przyporządkowane do konkretnego pojazdu, to jednak trudno uznać, że nie jest to zakup związany z użytkowaniem samochodów.

Do końca marca tego roku podatnicy, dokonując rozmaitych zakupów związanych z eksploatacją samochodów o dmc do 3,5t (przykładowo: akcesoria, płyn do spryskiwaczy, żetony na myjnię…) nie musieli martwić się – przynajmniej w zakresie podatku VAT – do którego samochodu ten wydatek jest dedykowany, ponieważ bez względu na status pojazdu – od tych zakupów przysługiwało 100% prawo do odliczenia. Jednak od 1 kwietnia zasadą generalną stało się prawo do odliczenia 50% kwoty VAT od takich wydatków. W tym miejscu przypomnijmy pokrótce wyjątki, w których podatnikowi mogłoby przysługiwać od zakupów związanych z użytkowaniem samochodów o dmc do 3,5t prawo do pełnego odliczenia VAT:

  • zakup rzeczy, która jest montowana w samochodzie, i nie da się tej rzeczy wykorzystać inaczej niż do celów działalności gospodarczej;
  • samochód, do którego zakup jest przeznaczony, jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej, czyli:
    • jest to samochód przeznaczony do wynajmu lub odsprzedaży, lub
    • jest to samochód z jednym rzędem siedzeń i posiada zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów, lub
    • jest to samochód zgłoszony do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26, i dla którego prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu.