Avatar

Czy po 01.04.2014 można ponownie odliczać 50%Vat od kolejnych rat leasingowych pojazdu osobowego (do 3,5t) nabytego przed 31.12.2013 i już odliczonym 60%VAT (nie więcej niż 6000zł)?
pyta Pan Jarosław

W przypadku samochodów osobowych, których leasing rozpoczął się przed kwietniem tego roku, podatnicy mieli ograniczone prawo do odliczenia VAT – jedynie 60%, ale nie więcej, niż 6.000zł (wcześniej odpowiednio: 50%, nie więcej niż 5.000zł). Przypomnijmy, że ograniczenie to dotyczyło wszystkich opłat, wynikających z umowy leasingu, a nie tylko samych rat leasingowych.

Wraz ze zmianą przepisów ustawy w dniu 1 kwietnia, przepis ten został wykreślony. Obecnie podatnicy mają prawo do odliczania 50% kwoty VAT od opłat związanych z leasingiem samochodu o dmc do 3,5t. Dodajmy: samochodu, dla którego nie korzystamy z któregoś z wyjątków, pozwalających na pełne odliczanie 100% kwoty VAT; jednym z tych wyjątków dla przykładu jest samochód wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej, co jest potwierdzone zgłoszeniem do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 oraz prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.

Zwróćmy również uwagę, że w zmienionej ustawie zrezygnowano z limitu kwotowego.

Zatem niezależnie od tego, czy dla danego samochodu od opłat leasingowych zostało już wcześniej odliczone 6.000zł, czy też jeszcze nie, podatnik ma obecnie prawo do odliczania 50% (lub w niektórych przypadkach – nawet 100%) kwoty VAT. Od 1 kwietnia, dla żadnego pojazdu wcześniej obowiązujący limit 6.000zł nie ma już znaczenia.

Tak przeprowadzona zmiana przepisów oznacza, że:

  • w stosunku do faktur otrzymanych do końca marca podatnik miał prawo do odliczenia 60%, uwzględniając limit 6.000 zł, lub
  • nie było już prawa do odliczenia – po wyczerpaniu limitu,
  • natomiast w odniesieniu do faktur otrzymanych od kwietnia – podatnik ma prawo do odliczania 50% (lub nawet 100%), bez ograniczenia kwotowego.