Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Czy agent ubezpieczeniowy (pkd 66.22.Z) musi zarejestrować się do vat po przekroczeniu limitu?
pyta Pani Ania

Odpowiedź

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U 2016 poz. 710 z dnia 25.05.2016 r.) – dalej również: ustawa o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jednocześnie ustawodawca Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, (usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego są ujęte w art. 43 ust. 1 pkt. 39 ustawy o VAT)
  • usług ubezpieczeniowych – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Podmioty zwolnione podmiotowo lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku VAT, nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Co wynika bezpośrednio z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, tym samym po przekroczeniu obrotów podmiot świadczący usługi zwolnione z VAT nie jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług, jeżeli jednak zgłoszenie złożą – zostanie zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”.