Avatar

Datę sprzedaży można definiować jako datę dokonania dostawy, wykonania usługi lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Jak stosować „okres rozliczeniowy” według zmienionych od 1 stycznia 2014 roku przepisów VAT?

 • Okresy rozliczeniowe mogą dotyczyć nie tylko usług o charakterze ciągłym. Przyjęło się, że za okresy fakturuje się takie usługi, dla których nie da się wyodrębnić konkretnych dat wykonania, np. czynsze, abonamenty. Obecnie każdy rodzaj usługi można zafakturować z datą ostatniego dnia okresu rozliczeniowego jako datą sprzedaży.
  Przykład:
  Pan Zbigniew wykonuje usługi serwisowe. W 2013 roku, po każdym wykonaniu usługi wystawiał fakturę. Obecnie ze stałymi klientami umówił się na fakturowanie usług co miesiąc. Pan Zbigniew wykonał prace w dniach: 2, 10, 12 maja 2014. Zgodnie z umową, za ten miesiąc wystawi fakturę z datą sprzedaży 31 maja 2014 (a nie z datą ostatniej usługi serwisowej).

 • Okresy rozliczeniowe mogą dotyczyć nie tylko usług, ale również dostaw towarów. Z pewnością jest to duże ułatwienie dla tych kontrahentów, którzy mają regularne czy wręcz masowe dostawy.Przykład:
  Pan Zdzisław prowadzi piekarnię i dostarcza pieczywo do sklepów codziennie. Obecnie ze stałymi klientami umówił się na fakturowanie dostaw po okresach: 10, 20 i ostatni dzień miesiąca. Te dni będą oznaczone na kolejnych fakturach jako data sprzedaży.

 • Okresy rozliczeniowe nie muszą oznaczać rozliczania usług czy dostaw za okresy miesięczne. Okresy rozliczeniowe mogą być krótsze – jak w przykładzie z piekarnią Pana Zdzisława, okresy rozliczeniowe mogą też być także dłuższe, np. kwartalne czy półroczne, a najdalej – roczne.
 • Okresy rozliczeniowe nie muszą oznaczać rozliczania usług czy dostaw za okresy kalendarzowe, mogą się z nimi nie pokrywać. Okresy rozliczeniowe nie muszą być również równe.Przykład:
  Pan Zenon wykonuje usługi elektryczne. Podczas realizacji długiego kontraktu, umówił się z klientem, że usługi będą fakturowane za okresy rozliczeniowe kończące się 18 dnia: lutego, kwietnia i lipca.
 • Okresy rozliczeniowe wymagają umowy. Warto podkreślić, że zastosowanie na fakturach okresów rozliczeniowych nie może być podyktowane wyłącznie wygodą sprzedawcy, a powinno wynikać z ustaleń między kontrahentami.