Avatar

Tak jak można zastanawiać się nad poprawnym określeniem daty dostawy towarów jako daty sprzedaży, tak również w przypadku usług można różnie definiować moment wykonania usługi. Oto kilka przykładów, które to zaprezentują.

Przykład 1:
Pani Magda dokonała rezerwacji internetowej 23.03.2014 na przejazd autobusem w dniu 5.5.2014. Przewoźnik wystawił fakturę już z datą sprzedaży 23.03.2014, a nie dopiero z datą przejazdu; ponieważ bez względu na to, czy Pani Magda skorzysta z tego transportu czy nie, miejsce jest dla niej zarezerwowane – czyli sprzedane.

Podobne podejście do daty wykonania usługi stosuje się również dla innych usług rezerwowanych z wyprzedzeniem, o ile rezerwacja ma charakter bezwzględny, na przykład w hotelarstwie.

Przykład 2 :
Pan Maciej wykupił karnet na basen, upoważniający do wstępu na pływalnię w okresie październik – grudzień. Właściciel basenu wystawił paragon z datą sprzedaży 1.10.2014, a nie dopiero z ostatnim dniem kiedy możliwy będzie wstęp na basen; ponieważ bez względu na to, czy Pan Maciej będzie przychodził na basen czy nie, usługa została dla niego udostępniona – czyli sprzedana.

Analogiczne zasady rozpoznawania daty wykonania usługi z dniem jej udostępnienia są stosowane w przypadku prenumerat, czy programów udostępnianych na pewien okres czasu za pomocą kodu czy hasła.

Przykład 3 :
Pan Marcin jest szkoleniowcem. Zgodnie z umową, szkolenia odbywały się w dniach 28-30.04. oraz 26-28.05.2014., a w ciągu 7 dni Pan Marcin był zobowiązany przesłać dokumenty po szkoleniu oraz sporządzić raport dla zleceniodawcy. Pan Marcin wystawi fakturę za usługę szkoleniową z datą dostarczenia dokumentów oraz raportu do zleceniodawcy, tj. z datą 04.06.2014 jako datą sprzedaży, ponieważ dopiero tego dnia można uznać, że usługa została ostatecznie wykonana.

W przypadku rozmaitych usług, dla których niezbędne jest potwierdzenie przez klienta, lub stosowane są protokoły odbioru, to właśnie datę złożenia czy podpisania ostatecznych dokumentów po fizycznym wykonaniu usługi uważa się za datę sprzedaży. Dotyczy to powszechnie branży budowlanej, ale również usług serwisowych i informatycznych, usług marketingowych, jak i usług rozliczanych prowizyjnie.