Avatar

Z dniem 1 stycznia 2014 ustawa o VAT, definiując datę sprzedaży, nie posługuje się już – jak wcześniej – pojęciem „data wydania towaru”, lecz „data dokonania dostawy”. Ta pozornie niewielka zmiana wzbudza wiele dyskusji wśród podatników. Co ta zmiana tak naprawdę oznacza i co według Ministra Finansów się pod tą datą kryje?
Od razu wyjaśnijmy, że tego przepisu nie można traktować literalnie, tzn. wcale nie chodzi w nim o to, aby za datę sprzedaży zawsze uznać datę, kiedy towar jest fizycznie dostarczony do odbiorcy. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że data dokonania dostawy towaru to data „przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel”. Zatem jako datę sprzedaży można wskazać datę:

  • rezerwacji, zapakowania czy przygotowania towaru do odbioru u sprzedawcy (towar jest już do dyspozycji nabywcy, chociaż fizycznie nadal jest u sprzedawcy) – jeżeli strony transakcji tak się umówiły,
  • fizycznego wydania towaru – gdy towar jest odbierany bezpośrednio przez klienta,
  • wydania towaru kurierowi, przewoźnikowi czy nadania na poczcie – jeżeli strony transakcji tak się umówiły, a ryzyko utraty towaru w drodze ponosi nabywca,
  • fizycznego dostarczenia towaru przez sprzedawcę w miejsce wskazane przez nabywcę – jeżeli strony transakcji tak się umówiły.

Przykład 1.
Pan Roman prowadzi sklep internetowy z książkami, a kupującymi są najczęściej osoby prywatne. Książki można odebrać osobiście, zamówić dostarczenie kurierem lub do paczkomatu. Pan Roman w regulaminie sklepu określił, że towar uważa się za sprzedany w momencie przygotowania przesyłki do wydania – dla odbiorów osobistych, lub  w momencie odbioru przez kuriera – dla wysyłek, i z tymi datami odpowiednio wystawia paragony.
Przykład 2.
Pan Radosław prowadzi sprzedaż specjalistycznych maszyn przemysłowych. Klienci życzą sobie, aby maszyny te były dostarczane w określone miejsce i nie chcą ponosić ryzyka za termin dostawy, jak i ewentualne uszkodzenia w transporcie. Dlatego Pan Radosław w umowach z klientami zwykle określa, że towar uważa się za sprzedany w momencie dostarczenia maszyny we wskazane miejsce do odbioru.