Avatar

Zadaniowy system czasu pracy jest powszechnie traktowany jako „nienormowany” czas pracy. Nie jest to jednak poprawne określenie. Zatem czym jest i dla kogo jest przeznaczony?

Na czym polega system zadaniowy?
Zadaniowy system czasu pracy jest powszechnie traktowany jako „nienormowany” czas pracy. Nie jest to jednak poprawne określenie. Zadaniowy system czasu pracy charakteryzuje się tym, że pracownik zamiast harmonogramu otrzymuje zadania do wykonania. Oznacza to, że rozliczamy pracownika bardziej z wykonywania jego obowiązków (z którymi powinien się standardowo „zmieścić’ w swoim wymiarze etatu), niż z ilości godzin w pracy.

Dla pracowników zatrudnionych w tym systemie, nie prowadzi się ewidencji czasu pracy.

Ważne: zadaniowy system czasu pracy nie musi oznaczać całkowitej dowolności pracownika co do terminu czy godzin wykonywania tej pracy!

Dla kogo jest przeznaczony?
Wdrożenie systemu zadaniowego powinno być uzasadnione specyfiką danego stanowiska pracy. Takim uzasadnieniem mogą być następujące przypadki:

  1. Stanowiska kierownicze o wysokim stopniu samodzielności i decyzyjności, np. stanowisko menedżera zespołu, którego praca zasadniczo polega na organizacji pracy podległych pracowników.
  2. Stanowiska specjalistyczne – na których pracownik w dużej mierze sam organizuje sobie pracę i trudno jest zweryfikować jego postępy w pracy, np. stanowisko programisty.
  3. Stanowiska mobilne – na których kontrolowanie pracownika co do godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy jest bezcelowe, np. stanowisko przedstawiciela handlowego.
  4. Samodzielne stanowiska pracy poza siedzibą firmy – w przypadku których brak jest możliwości weryfikacji czasu pracy, w szczególności w przypadku tzw. telepracy.

Obowiązki pracodawcy
Jeżeli pracodawca chce zatrudnić pracownika w systemie zadaniowym, powinien w pierwszej kolejności umieścić zapis o tym systemie czasu pracy w umowie z pracownikiem.

Pracodawca ma obowiązek określać dla takiego pracownika zadania do wykonania. Należy przy tym pamiętać, że zadania te powinny być możliwe do wykonania w wymiarze etatu danego pracownika.

Pracodawca nie może również zapominać, że dla tego systemu czasu pracy obowiązują wszystkie normy związane z czasem pracy.

Czy mogą wystąpić nadgodziny?
Z powyższego wynika, że – pomimo braku ewidencji czasu pracy – nadgodziny u pracownika wykonującego pracę w systemie zadaniowym mogą wystąpić. Stanie się tak wtedy, gdy pracownik otrzymał od pracodawcy do wykonania zadania, których wykonanie w normie czasu pracy nie było możliwe.