Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Od niedawna prowadzę firmę, ostatnio zdarzyła mi się okazja sprzedaży za granicę, w ramach UE. Znajomy poinstruował mnie, że powinienem w związku z tym posługiwać się tzw. NIPem europejskim. Nie bardzo wiem co i jak w tym temacie, nawet jak uzyskać taki NIP nie mam pojęcia. Potrzebowałbym objaśnienia. Dziękuję! – Adam

Przedsiębiorcy, chcący rozwijać swoją działalność gospodarczą, często odważają się handlować lub świadczyć albo nabywać usługi od kontrahentów zagranicznych. Niezależnie od tego czy ktoś jest podatnikiem VAT czynnym w Polsce, czy zwolnionym przedmiotowo lub podmiotowo, to w określonych przypadkach będzie miał obowiązek rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Kto jest zobowiązany dokonać rejestracji?

Zarejestrować się jako podatnik VAT UE musi każdy czynny podatnik VAT, który chce dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE, tj.:

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • świadczenie usług poza terytorium kraju (ŚPTK),
  • import usług na podstawie art. 28b ustawy o VAT (IMU).

W przypadku podatników VAT zwolnionych rejestracja jako podatnik VAT UE jest obowiązkowa, gdy podatnik chce:

  • dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz ich wartość w danym roku podatkowym przekroczyła kwotę 50 tys. zł,
  • świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy.

Jak uzyskać status podatnika VAT UE?

Przedsiębiorca chcący zostać podatnikiem VAT UE musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne na druku VAT-R w przypadku podatników zwolnionych z VAT lub zgłoszenie aktualizacyjne na druku VAT-R w przypadku podatników VAT czynnych.
Zgłoszenie to powinno zostać dokonane przed świadczeniem pierwszej usługi lub dokonania pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej.
Po dokonaniu rejestracji zostanie nadany numer VAT unijny. Będzie on identyczny jak NIP polski, tylko z przodu zostanie dodany przedrostek “PL”. Należy posługiwać się nim w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Dodatkowe obowiązki

Podatnicy, którzy zarejestrują się do transakcji wewnątrzwspólnotowych, zobowiązani są do składania informacji podsumowującej VAT-UE do właściwego urzędu skarbowego. Deklarację składa się w trybie miesięcznym i do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego.