Avatar

Nie tylko dokument z oznaczeniem „faktura” powinien być potraktowany przez podatnika jak faktura, inaczej mówiąc: nie tylko z faktur można odliczać VAT. Oto szybki przegląd dokumentów, które przez przepisy podatkowe uznane są za faktury, dające prawo do odliczenia VAT.

  • Paragon fiskalny. Jeżeli kwota zakupu nie przekracza 450zł, a sprzedawca wystawiając paragon fiskalny umieścił na nim numer NIP nabywcy (sam NIP, bez danych adresowych czy nazwy), to taki dokument – zgodnie z art. 106e. ust. 5 pkt. 3) ustawy o VAT – stanowi fakturę. Przy okazji warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami o paragonach fiskalnych, sprzedawca ma obowiązek umieścić numer NIP nabywcy na paragonie fiskalnym, jeżeli nabywca tego zażąda.
  • Kwitek na przejazd autostradą. Na niektórych autostradach kwity są wydawane przez GDDKiA jako paragony niefiskalne (np. za odcinki: Sośnica – Bielany Wrocławskie, Konin – Stryków), na innych natomiast (np. odcinki Kraków – Katowice, Konin – Świecko)  otrzymamy kwitek wystawiony przez prywatna spółkę zarządzającą autostradą, z wyszczególnioną kwotą podatku VAT. Ten drugi rodzaj kwitów to takie właśnie dowody opłat, które – zgodnie z § 3. pkt 4 rozporządzenia o wystawianiu faktur – są fakturami.
  • Bilety na przejazdy jednorazowe, na odległość co najmniej 50 km, dowolnym środkiem transportu (autobusem, pociągiem, samolotem a nawet promem). Jeżeli na takim bilecie znajdziemy oprócz ceny informacje takie jak nr NIP sprzedawcy i kwotę podatku, możemy również potraktować je – na podstawie ww. przepisu rozporządzenia – jak faktury, czyli odliczyć VAT na nich wykazany. Sprzedawca nie ma już obowiązku umieszczać na bilecie ilości kilometrów!