Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Piszę w nietypowej sprawie. Mam problem z jednym z moich pracowników. Do tej pory to była osoba, która wzorowo pełniła swoje obowiązki (ponad 10 lat stażu u mnie w zakładzie). Jakiś czas temu ten Pan po prostu nie pojawił się w pracy, nie powiadomił nikogo, do dziś nie dostarczył też L4, ani nie wyjaśnił co się stało, mimo naszych wielu pytań. Nie chcę zwalniać tej osoby, normalnie poprosiłbym kadrową o wypisanie urlopu za ten dzień, ale problem w tym, że temu Panu nie przysługują już dni wolne (długi urlop na początku roku, wówczas usprawiedliwiony sytuacją rodzinną). Domyślam się, że podobny był powód i tego ostatniego „wybryku”, ale do wyjaśnień nie zmuszę… Mamy jeszcze jakąś drogę rozwiązania tej smutnej sytuacji? – Mikołaj

Życie bywa przewrotne ze względu na jego intensywność. Powoduje to sytuacje, w których zapominamy o pracy i po prostu do niej nie docieramy, gdyż wystąpiło zdarzenie losowe ważniejsze w tym momencie dla nas. Nie zawsze musimy się z tego usprawiedliwiać.

Wpływ nieobecności nieusprawiedliwionej na urlop

Generalnie nieobecności usprawiedliwione (np. urlop macierzyński) nie mają wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika. Natomiast nieobecność nieusprawiedliwiona może już powodować wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 1552 § 1 i 2 wymiar należnego urlopu wypoczynkowego, należnego za cały rok, pomniejsza się proporcjonalnie o trwające co najmniej miesiąc nieobecności związane z:

  • urlopem bezpłatnym
  • odbywaniem zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych
  • tymczasowym aresztowaniem
  • odbywaniem kary pozbawienia wolności
  • nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy

Okresy krótszej nieobecności nieusprawiedliwionej nie mają wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Wypływ nieobecności nieusprawiedliwionej na wynagrodzenie

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może być powodem do obniżenia wynagrodzenia pracownika za ten okres. Decyzja ta pozostaje w rękach pracodawcy.

Innymi konsekwencjami nieusprawiedliwionej nieobecności mogą być, np. wpływ na podstawę wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. W najgorszym scenariuszu pracodawca może zastosować zwolnienie dyscyplinarne.