Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Rozpoczynam rejestrację sprzedaży na kasie fiskalnej. W związku z tym, że będę wystawiać paragony, chciałabym się dowiedzieć jak poprawnie sformułować na nich nazwy towarów. Jest to jakoś prawnie regulowanie, zgodnie z jakimi przepisami? – Kalina

Zgodnie z ogólną zasadą podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Podatnicy Ci mają obowiązek wystawiać i wydawać nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z pewnymi zastrzeżeniami.

Jeśli chodzi o sam paragon fiskalny, to informację jak powinien być wystawiony znajdziemy w §8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, mianowicie paragon fiskalny wystawia się w sposób czytelny, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

W nawiązaniu do powyższego, towary i usługi powinny być tak określone, aby można było przydzielić im odpowiednią stawkę podatku VAT. Fiskus wydawał wielokrotnie informację na ten temat, w których przytaczał przykłady. W jednej z interpretacji wskazał „wyroby piekarskie i cukiernicze”. Takie określenie jest zbyt mało szczegółowe, gdyż pod tym pojęciem kryją się towary z różnymi stawkami VAT, tj. 5%, 8% i 23% oraz obecnie w związku z tarczą antyinflacyjną 0%.

Podczas kontroli, kontroler skarbowy nie powinien mieć wątpliwości co do połączenia sprzedawanych towarów lub usług z profilem działalności przedsiębiorcy. Wszelkie niejasności z tym związanie mogą spowodować konsekwencje dla przedsiębiorcy w postaci mandatu oraz konieczności dokonywania korekt zamkniętych już okresów.

Warto tego pilnować i szczegółowo programować towary i usługi na kasie rejestrującej oraz pamiętać o odpowiednim przyporządkowaniu do stawki VAT.