Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Naliczam płace w średniej wielkości firmie. Niestety, zdarzyła mi się pomyłka i naliczyłam jednej z osób podwójnie wypłatę. Ta Pani twierdzi, że nadpłaconej kwoty nie może już zwrócić, bo ją wydała. Mimo moich już kilku grzecznych próśb nie zmienia stanowiska. Czy jest jakikolwiek formalny sposób na odzyskanie tej kwoty. – Patrycja

W natłoku wszystkich swoich obowiązków w pracy, pracownikowi odpowiedzialnemu za naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, może zdarzyć się pomyłka. Jak mówi klasyk: „Człowiek jest tylko człowiekiem”. Żadna istota nie jest nieomylna.

Jedną z takich pomyłek może być zbyt wysokie wypłacone wynagrodzenie za pracę dla pracownika, niż jest ustalone w zawartej umowie.

Wypłata nienależnego wynagrodzenia

Generalna zasada otrzymania nienależnego wynagrodzenia dla pracownika jest jego bezpodstawnym wzbogaceniem się i pracodawca może żądać jego zwrotu. Art. 405 Kodeksu Cywilnego oznacza, że każdy kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, ma obowiązek wydania korzyści w naturze, a w przypadku, gdy to niemożliwe, do zwrotu jej wartości.

Nienależne wynagrodzenie wydane przez pracownika

Na podstawie powyższych informacji przedsiębiorca mógłby stwierdzić, że zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia dla pracownika mu się należy.

Jednak co w przypadku, gdy pracownik już wydał te pieniądze ?

Zgodnie z art. 409 Kodeksu Cywilnego obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa w sytuacji, gdy ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. Oznacza to, że jeśli pracownik nienależne mu środki wydał, to nie ma obowiązku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia. Takie stanowisko potwierdził również Sąd Najwyższy.

Pracownik, wiedząc, że dla jego pracodawcy wynagrodzenia wylicza wyspecjalizowana jednostka, może uznać otrzymany przelew za zasadny (np. jako premię). Ciężko jest pracodawcy w tym przypadku udowodnić, ze pracownik był świadomy nienależnego mu wynagrodzenia.