Avatar

Prowadzę działalność usługową. W 2013 roku kupiłem kasę fiskalną i zgłosiłem firmę do VAT. Obecnie firma nie przynosi już takich dochodów i chciałbym zrezygnować z rozliczania VAT. Czy jest to możliwe?

Przypomnijmy, że podatnicy mają obowiązek rejestrować się do VAT w momencie, gdy ich roczne obroty (przychody) przekraczają kwotę 150.000zł, a w pierwszym roku działalności – 150.000zł przeliczone proporcjonalnie do okresu prowadzenia tej działalności w roku. Podatnicy, którzy nie przekraczają tego limitu, mają prawo – ale nie obowiązek – zarejestrować się do VAT i rozliczać VAT. Na marginesie dodajmy, że prowadzenie niektórych rodzajów działalności, takich jak doradztwo czy sprzedaż wyrobów akcyzowych, wyklucza z możliwości korzystania z tego zwolnienia podmiotowego.

Niezależnie od obowiązkowej bądź dobrowolnej rejestracji podatnika do VAT, przedsiębiorca może mieć obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej – zależy to od rodzaju sprzedaży, oraz od wielkości sprzedaży dla osób prywatnych. Oznacza to, że można rozliczać się z VAT i nie mieć kasy fiskalnej, i odwrotnie: można nie rozliczać się z VAT, a mieć obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych.

A jak wygląda sytuacja „wyjścia” z tych obowiązków?

Jeżeli chodzi o kasę fiskalną, to przepisy na ten temat… milczą. Większość urzędów interpretuje to w ten sposób, że skoro przepisy tego nie przewidują, to nie da się zrezygnować z kasy fiskalnej – nawet wtedy, gdy nie ma już co na nią „nabijać”.

Inaczej przedstawia się temat „wyjścia” z rozliczania VAT. Ustawa pozwala na powrót do zwolnienia podatkowego, inaczej mówiąc: na ponowne skorzystanie ze zwolnienia. Jest to możliwe po spełnieniu jednego zasadniczego warunku: od „wejścia” w VAT musi upłynąć co najmniej jeden pełny rok kalendarzowy, podczas którego podatnik nie osiągnie limitu 150.000zł obrotu.

Przykładowo, dla podatnika, który zarejestrował się do VAT w 2013 roku (nieważne, w którym miesiącu), powrót do zwolnienia jest możliwy najwcześniej od 1 stycznia 2015 roku, o ile przez cały 2014 rok podatnik nie przekroczył limitu 150.000zł przychodów. Oczywiście, o tym fakcie należy powiadomić urząd skarbowy – i to przed ponownym korzystaniem ze zwolnienia. Jeżeli podatnik nie skorzystał z możliwości powrotu do zwolnienia od 1 stycznia 2015, może tego dokonać od początku kolejnego okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału, w zależności od tego, jak się rozlicza). Jeżeli podatnik ten przekroczył 150.000zł przychodów w 2014 roku, będzie mógł wrócić do zwolnienia dopiero od 1 stycznia 2016.

Na koniec dodajmy, że deklaracja podatkowa, składana za ostatni okres przed powrotem do zwolnienia, będzie musiała zawierać korekty dotyczące VAT odliczonego od środków trwałych.