Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Jeżeli pracuję na umowę o pracę a miejscem wykonywania pracy jest obszar całego kraju to czy należy mi się dieta (delegacja)?
pyta Pan Grzegorz

Odpowiedź:

Niestety jeżeli miejscem faktycznego wykonywania pracy jest cały kraj wówczas nie będzie przysługiwało Panu dieta i inne należności z tytułu podróży służbowej. Stanowisko sądów najwyższych w tym zakresie jest takie, iż dieta i inne należności z tytułu podróży służbowej przysługują pracownikowi jeżeli odbywane przez niego podróże mają charakter incydentalny, tzn. iż istotą wykonywanej pracy nie może być ciągłe przemieszczanie w celu wykonania zadania służbowego bądź przemieszczanie się między miejscami wykonywania pracy. Tym samym jeżeli przemieszcza się Pan między miejscami wykonywania pracy wówczas taki wyjazd powinien być rozpatrywany niestety w kontekście wyłącznie dojazdu do miejsca wykonywania pracy (śląsk-wielkopolska).