Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry! Nigdy nie prowadziłam działalności i chciałabym otworzyć taką np. od stycznia 2019. Chciałabym się dowiedzieć czy załapię się na ulgę podatkową – zniżka ZUS dla małych firm na 24 miesiące. Jeśli tak, to czy po upływie tego okresu, mogę skorzystać także z ulgi trwającej 3-5 lat? Dodatkowo, jeśli któraś z tych ulg (lub obie) będą mnie dotyczyć, to do jakiej kwoty miesięcznej mogę z niej korzystać w przypadku podatku liniowego (> 85 tys. zł)? – pyta Pani Daria

Jako nowo wchodzący na rynek przedsiębiorca, ma Pani pewne udogodnienia, które mogą pomóc w zaoszczędzeniu pewnej sumy pieniędzy, a ta zaś może być wykorzystana do sprawniejszego rozwoju firmy.

Jedną z możliwości jest opłacanie preferencyjnej składki ZUS dla nowych firm, które jest zdecydowanie niższa od standardowych składek.

Jakie ma zastosowanie ulga dla nowych przedsiębiorców?

Do jednych z obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego swoją własną firmę jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od zadeklarowanej kwoty. Kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy.

Pani zaś jako nowy przedsiębiorca ma prawo opłacać składki od zdecydowanie niższej podstawy, gdyż jest to 30% minimalnego wynagrodzenia. Jako przykład, minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2018 roku wynosi 2100 zł czyli składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzi Pani na podstawy wynoszącej zaledwie 630 zł. Jest do duża różnica biorąc pod uwagę podstawę do naliczenia składek w pełnym wymiarze, która wynosi 2665,80 zł.

Z opisanej powyżej ulgi można korzystać przez 24 miesiące licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli natomiast w tym okresie działalność gospodarcza zostanie zawieszona, to i tak nie wydłuży to tego okresu (okres zawieszenia wlicza się do tych 24 miesięcy).

Kto może korzystać z ulgi, a kto nie ma do tego prawa?

Z opłacania preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać osoby, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Z tego wynika, że nie każdy może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niepełnym wymiarze, a są to w szczególności osoby, które :

• prowadzą lub przez ostanie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności prowadzili inną pozarolniczą działalność

• w ramach własnej działalności gospodarczej świadczysz usługi na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – dotyczy to pracodawców, u którego byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założyłeś działalność, lub w poprzednim roku

Składki ZUS od przychodu – zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Masz firmę, która nie osiąga wysokich przychodów, będzie można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów.

Co musi być spełnione?

Aby skorzystać w danym roku z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od przychodu :

• musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

• twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (np. w 2018r. kwoty 63000 zł = 30x2100zł).

Kiedy nie skorzystasz z tego rodzaju ulgi ?

Nie skorzystasz z małego ZUS, jeśli w poprzednim roku:

• prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,

• rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,

• podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),

• spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,

• wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak do tego będzie miała się ulga na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od przychodu jeśli od 1 stycznia 2019 roku zdecyduje się Pani na opłacanie preferencyjnej składki ZUS ?

Załóżmy, że od 1 stycznia 2019 opłaca Pani składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Okres 24 miesięcy, w których ma Pani prawo do opłacania tych składek mija 31 grudnia 2020 roku. Na obecny moment wynikło by z przepisów, że jeśli spełni Pani pozostałe warunki to od 1 stycznia 2021 r. będzie Pani mogła korzystać z „małego ZUS”. Z tej ulgi można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.