Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Likwidacja stanowiska pracy i jej przyczyny

Likwidacja stanowiska pracy może nastąpić z różnych powodów, w tym z przyczyn organizacyjnych lub ekonomicznych. Poniżej przedstawiam kilka najczęstszych powodów likwidacji stanowisk pracy:

  1. Redukcja zatrudnienia – w sytuacji, gdy firma ma problemy finansowe lub chce zredukować koszty, może zdecydować się na redukcję zatrudnienia. Wtedy może dojść do likwidacji niektórych stanowisk pracy.
  2. Przemiany w strukturze organizacyjnej – zmiana organizacji firmy, takie jak fuzja z inną firmą, przejęcie innej firmy lub restrukturyzacja działalności, może prowadzić do zmian w strukturze organizacyjnej i likwidacji niektórych stanowisk pracy.
  3. Automatyzacja i informatyzacja – postęp technologiczny może prowadzić do zastąpienia pracowników przez maszyny lub programy komputerowe, co również może prowadzić do likwidacji stanowisk pracy.
  4. Zmiana priorytetów – jeśli firma zmienia swoje priorytety lub strategię, może zdecydować się na likwidację stanowisk pracy, które nie odpowiadają już nowemu kierunkowi działania.

Warto zaznaczyć, że likwidacja stanowiska pracy musi być poprzedzona odpowiednią procedurą, zgodnie z przepisami prawa pracy. Pracownikom przysługuje również prawo do odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy

Odprawa pieniężna w związku z likwidacją stanowiska pracy zależna jest od ilości osób zatrudnionych przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek wypłacenia odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia u tego pracodawcy i przyznawana jest w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu od 2 lat do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu ponad 8 lat.