Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ale ze względu na mocno pogarszający się stan zdrowia jestem zmuszona przejść na dłuższe L4. Tu pojawia się problem… Co dalej z firmą? Czy mam możliwość dać komuś (np. córce) pełnomocnictwo do zarządzania nią, tak żeby mogła „normalnie” funkcjonować? Jak to wygląda formalnie? Dziękuję za wyjaśnienie. – Pyta Pani Aga

Osoba pobierająca zasiłek chorobowy podczas okresu zwolnienia lekarskiego nie może podejmować żadnych prac zarobkowych. Zgodnie z ustawą zasiłkową, wykonywanie działań zarobkowych podczas trwania okresu niezdolności do wykonywania pracy, pozbawia płatnika do korzystania z zasiłku chorobowego za cały ten okres.

Co można zrobić w przypadku zwolnienia lekarskiego pracodawcy?

W przypadku trwania zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy, można zawiesić prowadzenie działalności. Problem pojawia się w momencie, kiedy zatrudnia on pracowników, gdyż przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, nie może zawiesić swojej działalności, jeśli ma zatrudnionych pracowników. W tym przypadku pojawia się potrzeba znalezienia innego rozwiązania.

Może być nim podpisanie umowy o pracę lub zlecenie z najbliższym członkiem rodziny lub inną osobą. W tym przypadku firma może normalnie funkcjonować – wszelkie dokumenty firmowe może podpisywać pracownik za stosownym upoważnieniem.

Bardziej kosztownym rozwiązaniem jest przekazanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności firmowych w imieniu właściciela dla najbliższego członka rodziny, ze względu, że ZUS może uznać taką osobę jako współpracującą. Wiąże się to z koniecznością opłacania wyższych składek ZUS niż w przypadku umowy o pracę lub zlecenie. Dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy z pracownikiem lub zleceniobiorcą.