Avatar

Firma mojego ojca kupiła w 2011 roku nowy osobowy samochód z salonu. Nabyła go przez leasing za łączną kwotę ok. 60.000 zł. VAT możliwy do rozliczenia był na poziomie 6.000 zł. W tym roku leasing się kończy. Czy zatem po jego zakończeniu będziemy mogli go sprzedać i oddać VAT wg zasady 1/5*6000 zł = 1200 zł? Czy dopiero po zakończeniu leasingu rozpoczyna się faktyczne „posiadanie” samochodu?”
pyta Pan Mariusz

W okresie styczeń 2011 – marzec 2014, w przypadku leasingu samochodu osobowego, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 60%, lecz nie więcej niż 6.000 zł kwoty podatku VAT. Ten limit dotyczył wszystkich faktur za raty leasingowe oraz wszystkich innych faktur, wystawianych w związku z umową leasingu. Z każdej kolejnej faktury podatnik mógł odliczyć 60% VAT, aż do wyczerpania limitu 6.000 zł.

Po zmianie przepisów, czyli od kwietnia 2014 r., podatnik mógł zakwalifikować ten samochód osobowy jako:

  1. wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, co po zgłoszeniu na formularzu VAT-26 i przy prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu umożliwia odliczenie 100% VAT, lub
  2. wykorzystywany do celów mieszanych, czyli nie tylko do działalności gospodarczej, co umożliwia odliczenie 50% VAT.

Powyżej wskazane kwoty 100% lub 50% VAT dotyczą wszystkich faktur, dotyczących samochodu: za raty leasingowe, naprawy, części, paliwo*, parkingi czy przejazdy autostradą.

Warto podkreślić, że prawo do odliczenia 50% lub nawet 100% VAT dotyczy również faktur za raty leasingowe, i to nawet w przypadku, gdy podatnik – na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – odliczył już 6.000zł VAT.

W momencie wykupu samochodu osobowego po leasingu w roku 2015, podatnik będzie miał prawo do odliczenia z tej faktury 50% lub 100% kwoty podatku VAT. Możliwe jest odliczenie 100% kwoty podatku VAT również w przypadku, jeżeli zakupiony samochód ma służyć wyłącznie do odsprzedaży.

Natomiast właściwa stawka VAT dla sprzedaży tego pojazdu to 23%. Od kwietnia 2014 nie ma możliwości zastosowania stawki ZW (zwolnionej) przy sprzedaży samochodów.

Jednocześnie, w miesiącu sprzedaży pojazdu, podatnik będzie miał prawo do dokonania korekty podatku VAT wcześniej odliczonego przy zakupie, o ile ta sprzedaż będzie miała miejsce w ciągu 12 miesięcy** od zakupu. Korekta dotyczy kwoty VATu z faktury za wykup poleasingowy, a nie VATu z rat leasingowych. W jaki sposób obliczyć wartość tej korekty – przedstawia poniższy przykład:

Wykup pojazdu osobowego: luty 2015, kwota VAT na fakturze: 500 zł, odliczone: 250 zł (czyli 50%)

Sprzedaż tego pojazdu: maj 2015, czyli pozostało do końca „okresu korekty”: 9 z 12 miesięcy

Korekta VAT naliczonego w deklaracji za maj 2015: 250 zł x 9/12 = +188 zł.

*w przypadku samochodu osobowego, odliczenie 50% VAT od zakupu paliwa jest zawieszone (czyli zakazane) do 30 czerwca 2015r.

** W przypadku pojazdów o wartości początkowej przekraczającej 15.000zł, okres korekty wynosi 60 miesięcy.