Avatar

Mam pewne pytanie w związku z korektą PIT-11.  Jak samą korektę zrobić, to wiadomo. Jak ją wysłać przez e-Deklaracje – także wiadomo. Ale czy jest możliwość dołączenia pisemnego wyjaśnienia zeskanowanego np. do PDF? Jesteśmy firmą, której obowiązkiem jest wysyłka elektroniczna.
pyta Pani Barbara

Niektórzy podatnicy i płatnicy mają obowiązek przesyłać deklaracje z zakresu CIT i PIT w formie elektronicznej, podpisując je za pomocą tzw. podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego). Przypomnijmy, że chodzi o te firmy, które rozliczają podatek dochodowy za co najmniej 6 osób w roku podatkowym; przy czym nie chodzi tu o stan zatrudnienia na dany dzień, lecz ilość osób zatrudnionych, w dowolnej formie, w ciągu całego roku. Mniejsze firmy też wpadają w obowiązkowe przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym, jeżeli są obsługiwane przez biura rachunkowe. Pozostałe firmy natomiast mogą, już na zasadach dobrowolności, przesyłać deklaracje podatkowe elektronicznie; ponadto nie każda z tych deklaracji będzie musiała być podpisana za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, wystarczające jest użycie tzw. danych autoryzujących (potwierdzających autentyczność składanej deklaracji).

Jak przesłać korektę?

Jeżeli podatnik czy płatnik ma obowiązek przesyłać deklaracje w formie elektronicznej, to również korekta tej deklaracji musi bezwzględnie być złożona w formie elektronicznej, i podpisana przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

Jeżeli podatnik czy płatnik nie ma takiego obowiązku, może złożyć korektę w formie elektronicznej. Co warte podkreślenia, nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie była wysłana pierwotna deklaracja lub poprzednia korekta: papierowej czy elektronicznej.

Jak przesłać uzasadnienie korekty?

Przepisy podatkowe wprost zobowiązują podatników i płatników, aby do każdej korekty deklaracji dołączali uzasadnienie przyczyn korekty. Zazwyczaj wystarczające jest uzasadnienie w postaci dosłownie jednego – dwóch zdań, opisujących powody sporządzenia korekty. Na formularzach deklaracji nie ma pola, które mogłoby być odpowiednim miejscem na wpisanie tego uzasadnienia. Dlatego do każdej korekty należy dołączyć uzasadnienie w postaci:

  • Odrębnego pisma – jeżeli składamy korektę w formie papierowej;
  • Załącznika ORD-ZU – jeżeli składamy korektę w formie elektronicznej.