Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Kiedy muszę skorygować deklarację VAT, jeżeli nie zapłaciłem w terminie za fakturę. Kiedy upływa ostateczny termin zapłaty, aby nie trzeba było korygować podatku. Czy po przekroczeniu granicznego terminu, jeżeli dokonam zapłaty za fakturę, czy mogę ponownie odliczyć sobie VAT od tej faktury?
pyta Pan Krzysztof

Odpowiedź

Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. (t.j. Dz.U 2016 poz. 710 z dnia 25.05.2016 r.) – dalej również: ustawa o VAT w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Jednocześnie zgodnie z art. 89b ust. 4 ustawy o VAT w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

W świetle powyższych regulacji korekty zwrotnej podatku należnego należy dokonać w deklaracji za miesiąc w którym został zapłacony dług. Korekty nie można dokonywać w deklaracjach za kolejne miesiące bowiem przepisy nie odsyłają w tym przypadku do stosowania odpowiednio art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.