Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Wprowadzenie odpowiednich środków kontroli trzeźwości w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz efektywnego funkcjonowania firmy. Jednakże, należy pamiętać, że wprowadzając takie kontrole, konieczne jest przestrzeganie obowiązującego prawa pracy.

Stan nietrzeźwości może wpływać negatywnie na zdolności poznawcze, koordynację ruchową, ocenę sytuacji i podejmowanie właściwych decyzji. Pijany pracownik może spowodować wypadki lub urazy zarówno dla siebie, jak i dla innych pracowników. Zmniejszona zdolność koncentracji i reakcji może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, np. w ruchu drogowym, na budowie czy w laboratorium.

Z dniem 21 lutego 2023 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Określa ono dwie możliwości przeprowadzenia badania:

  • przeprowadzania prewencyjnych kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu

oraz

  • kontroli na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy. Dotyczy to także pracowników, którzy nie zostali objęci kontrolą prewencyjną, zarówno ze względu na niespełnianie ustawowych przesłanek do objęcia kontrolą, jak i w sytuacji, gdy pracodawca w ogóle ich nie wprowadził.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości zgodnie z prawem pracy

Na początek należy opracować jasny i spójny regulamin dotyczący kontroli trzeźwości w firmie. W ramach regulaminu należy uwzględnić procedury, cele, zakres kontroli oraz sankcje w przypadku naruszenia zasad. Ważne jest aby pracodawca poinformował pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości oraz zasadach jej funkcjonowania. Może to odbyć się poprzez wydanie komunikatu wewnętrznego, organizację spotkań informacyjnych lub umieszczenie informacji w firmie.

Kontrola trzeźwości powinna być zgodna z przepisami prawa pracy. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, aby upewnić się, że procedury kontroli są zgodne z obowiązującymi przepisami. Takie rozwiązanie pomoże nam jako pracodawcy uniknąć negatywnych konsekwencji w sytuacji, gdy pracownik przeniesie tą sprawę na drogę sądową.