Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jestem nowym przedsiębiorcą, rozpoczynam jednoosobową działalność gospodarczą. Mam kilka wątpliwości odnośnie kwestii prawno-podatkowych w związku z prowadzeniem działalności. Zamierzam świadczyć usługi IT dla brytyjskiej firmy. Według podpisanej umowy, rozliczeń będę dokonywał wystawiając fakturę w GBP ostatniego dnia miesiąca, z terminem płatności do 30 dni. Interesują mnie kwestie rozliczania różnic kursowych. Planuję prowadzić rachunek w GBP.

  1. Podczas wstępnego rozpoznania tematu dotarłem do informacji, że należy odprowadzić podatek od kwoty na fakturze przeliczonej na PLN z wykorzystaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedniego. Następnie w momencie wpływu środków na konto (np. 25 dni później) należy zaksięgować wpłatę z wykorzystaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedniego. Różnica miedzy obiema kwotami stanowi przychód lub koszt uzyskania przychodu rozliczany w kolejnym miesiącu.
  2. W przypadku potrzeby dokonania przewalutowania zgromadzonych środków na PNL lub EUR, lub dokonania płatności w tych walutach, należy ponownie obliczyć różnicę kursową, z uwzględnieniem zasady średniej ważonej, FIFO lub LIFO. W odniesieniu do którego kursu należy dokonywać obliczeń – tego na fakturze czy z daty wpłynięcia środków?
  3. W związku z prowadzeniem oddzielnego rachunku firmowego planuję dokonywać regularnych przelewów części zgromadzonych środków na prywatne konto. Czy ze względów podatkowych korzystniejsze jest przelewanie środków w GBP na prywatne konto w GBP i późniejsze ich przewalutowanie czy dokonanie przewalutowania przed przelewem w obrębie konta firmowego i przelanie ich na prywatny rachunek w PLN (przyjmując taki sam kurs przewalutowania w obu przypadkach)?

Proszę o potwierdzenie powyższych informacji i odpowiedź na postawione pytania. – napisał do nas Pan Piotr

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą bardzo często trafiają na transakcje w walutach obcych, czy to przy sprzedaży krajowej, czy zagranicznej. Każdy z nich przy takich transakcjach zobligowany jest to pilnowania i naliczania różnic kursowych. W zależności czy różnica kursowa jest dodatnia czy ujemna, stanowi przychód albo koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

Odnosząc się do zadanych przez Pana pytań, potwierdzam pierwsze pytanie odnośnie obowiązku przeliczania faktur według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę zakończenia dostawy oraz obowiązku przeliczenia otrzymanego przelewu według średniego kursu NBP z dnia poprzedniego. Przychód lub koszt uzyskania przychodu z tytułu różnic kursowych powstaje w miesiącu uzyskania przelewu.

Jeśli chodzi o przewalutowania zgromadzonych środków lub dokonywania płatności w tych walutach, odnosimy się do kursu z daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy.

Natomiast jeśli chodzi o przelanie środków z firmowego rachunku bankowego na prywatny rachunek bankowy, to korzystniejsze wydaje się być dokonanie tej transakcji w walucie obcej a następnie ich przewalutowanie prywatnie.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem pt. „Jak poprawnie zaksięgować różnice kursowe w KPIR?”.