Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jestem w dość niefortunnej sytuacji. Za miesiąc kończy mi się umowa na okres próbny w nowej firmie. Wiadomo, jak teraz jest z pracą – tym bardziej się martwię, że doszły mnie słuchy, że nikomu „z nowych” nie przedłużą umów. Czy ja mogę w tej sytuacji wrócić na zasiłek dla bezrobotnych po wygaśnięciu takie umowy, jeśli przysługiwał mi przed jej podpisaniem? – pyta Pani Agata

W tym przypadku powrót na zasiłek dla bezrobotnych nie będzie możliwy. Dlaczego? Poniżej przedstawiam informację dotyczące zasiłku dla bezrobotnych.

Kto może skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku przysługuje osobom od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla nich propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu lub przygotowania zawodowego oraz jeżeli w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

  • osoba była zatrudniona i osiągnęła wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego był obowiązek opłacania składek społecznych oraz na Fundusz Pracy,
  • osoba świadczyła usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie, albo innej umowy o świadczenie usług,
  • osoba opłacała składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie (osoby opłacające preferencyjne składki ZUS nie kwalifikują się).

W naszym podanym przypadku, nie miała Pani ciągłości zatrudnienia przez 365 dni przed kolejną rejestracją do urzędu pracy, dlatego zostaje wykluczona z możliwości uzyskania zasiłku.