Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Hej, prowadzę sklep. Mam pewien problem, mianowicie od 2 dni nie wydrukowałam dobowego raportu kasowego. Wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale w pracy wszystko robię sama, ostatnio było dużo dostaw i jakoś totalnie wyleciało. Może to też kwestia braku wprawy i przyzwyczajeń , bo mam biznes od niedawna. Pewnie bym nawet nie zwróciła uwagi, ale koleżanka straszy mnie, że mogę mieć problemy ze skarbówką, to prawda? – Adela

W natłoku wszystkich obowiązków zdarza się o czymś zapomnieć, np. o wykonaniu raportu dobrego z kasy fiskalnej czy opłaceniu podatku w terminie. Każdy ma prawo do błędu o ile nie jest to nagminne, uporczywe.

Obowiązek wystawiania raportów dobowych

Wszyscy przedsiębiorcy lub osoby prowadzące u nich ewidencję powinny pamiętać, aby na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy za ten dzień lub ewentualnie dnia następnego – przed rozpoczęciem sprzedaży za kolejny dzień.

Obowiązek ten reguluje § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Jeśli przedsiębiorca nie wykonał raportu dobowego za dwa następujące po sobie dni, powinien zrobić to niezwłocznie. Dobowe raporty fiskalne są bardzo ważne, gdyż na ich podstawie generuje się miesięczny raport fiskalny, który jest ujmowany w księgach podatkowych.

Raporty dobowe to raporty zerujące. Nie zrobienie raportu dobowego spowoduje ujęcie tej sprzedaży w kolejnym dokonanym raporcie dobowym. O ile sytuacja ta miałaby miejsce w ciągu miesiąca, to jeszcze nie skomplikowałaby bardzo sprawy. Gorzej natomiast jest na skraju miesiąca. Niewykonanie raportu dobowego z ostatniego dnia miesiąca spowoduje brak tej sprzedaży na miesięcznym raporcie fiskalnym. Przedsiębiorca, pomimo błędnie dokonanego raportu fiskalnego, powinien i tak rozliczyć sprzedaż faktycznie za okres, którego dotyczyła.

Kara wadliwe prowadzenie ewidencji

Niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionego rozporządzenia podlega pod wykroczenie skarbowe z KKS, gdyż oznacza to prowadzenie ewidencji niezgodnie z przepisami.

Wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe określana jest kwotowo z przedziału od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.