Avatar

Prowadzimy sklep detaliczny, oczywiście z kasą fiskalną. Mamy możliwość skorzystania z uczestnictwa w targach oraz imprezach sportowych, podczas których chcielibyśmy sprzedawać produkty z naszego sklepu. Czy niezbędny jest do tego zakup drugiej kasy fiskalnej? Jakie podać miejsce użytkowania kasy w przypadku, gdy ta kasa co tydzień może być używana w innym miejscu?

Przedsiębiorca, zgłaszając do urzędu skarbowego zakup kasy fiskalnej, musi podać adres instalacji tej kasy. Takie zgłoszenie musi mieć miejsce przed rozpoczęciem ewidencjonowania transakcji sprzedaży na tej kasie. Ponadto, przepisy ściśle określają, jakie informacje muszą znaleźć się na każdym wydruku paragonu fiskalnego. Wśród tych danych mamy m.in. nazwę podatnika oraz punktu sprzedaży. Jeżeli na danej kasie ewidencjonowana jest sprzedaż tylko jednego punktu sprzedaży – na paragonach nie ma obowiązku umieszczania adresu siedziby przedsiębiorcy (który oczywiście może różnić się od adresu sklepu). Stąd wynika zasada, że każda kasa fiskalna jest przyporządkowana do jednego miejsca sprzedaży.

Sprawa komplikuje się, jeżeli przedsiębiorca sprzedaje swoje towary lub usługi w różnych miejscach. Przykładem może być handel obwoźny lub lekarz, przyjmujący w kilku gabinetach. Przepisy nazywają taką sytuację prowadzeniem sprzedaży w miejscach niestałych, i tu kwalifikuje się przypadek opisany w pytaniu, czyli sprzedaż towarów w różnych zmiennych lokalizacjach. W tym przypadku przepisy nakazują, aby w polu przeznaczonym na wpisanie adresu punktu sprzedaży wpisywać adres siedziby. Tak będzie wyglądało zarówno zgłoszenie zakupu kasy, jak i wydruki fiskalne.

Przedsiębiorca prowadzący sklep nie musi kupować osobnych kas fiskalnych do sklepu stacjonarnego i na targi, o ile sprzedaż będzie prowadzona zawsze w jednym miejscu, czyli albo w sklepie, albo na targach czy imprezie sportowej. Jeżeli użytkowana do tej pory kasa była przypisana do punktu sprzedaży, należy zgłosić na specjalnym formularzu zmianę miejsca użytkowania na niestałe. Zgłoszenia tego dokonuje się w urzędzie skarbowym.