Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, jestem przedsiębiorcą, ale dodatkowo planuję się zatrudnić w ramach umowy zlecenie. Jak w związku z tym zmieniają się zasady dotyczące moich rozliczeń z ZUS. Bardzo proszę o przedstawienie zasad. Dziękuję – Jacek.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie jest skazany tylko na działanie w tej formie. Może zawierać dodatkowo umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o pracę. Jedno z drugim się nie wyklucza – pod warunkiem, że zakres dodatkowych umów nie pokrywa się z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy jednak wiedzieć, jak w tej sytuacji rozliczyć ZUS.

ZUS z działalności gospodarczej a umowa zlecenie

Wszystko zależy od tego jakie składki przedsiębiorca opłaca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz jaka będzie wartość przychodu uzyskanego z tytułu umowy zlecenie:

  • Ulga na start
    Jeśli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start, tzn. opłaca tylko składkę zdrowotną z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przypadku będzie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia.
  • ZUS preferencyjny
    Gdyby wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wyniosło równowartość co najmniej najniższej krajowej, przedsiębiorca mógłby opłacać z działalności gospodarczej tylko i wyłącznie składkę zdrowotną. Jeśli natomiast wysokość wynagrodzenia będzie niższa, będzie zobowiązany opłacać składki społeczne zarówno z działalności gospodarczej, jak i umowy zlecenie.
  • Pełen ZUS
    Jeżeli przedsiębiorca opłaca z działalności gospodarczej pełen ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wyniosłoby co najmniej najniższa krajową, wówczas podatnik ma prawo wybrać, z którego tytułu będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne.

Co do zasady przedsiębiorca ma prawo zawierać podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej inne umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne. Musi jednak pamiętać, aby prawidłowo rozliczyć się z ZUS z tych tytułów.