Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Ostatnio czytałam na Państwa portalu o zasadach likwidacji działalności. Dużo się dowiedziałam z tego wpisu, a sama niedawno byłam zmuszona zamknąć swój zakład. Mam jednak dodatkowe pytanie w tym temacie – jak rozliczyć FV, które otrzymałam już po dacie likwidacji? Nie mam pojęcia. – pyta Pani Marzena

Czym jest koszt podatkowy?

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów w art.23 ww. ustawy (definicja negatywna kosztów uzyskania przychodu).

Moment powstania kosztu podatkowego?

W przypadku wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością, należy ustalić kiedy staną się one kosztem podatkowym. Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Faktury kosztowe po likwidacji działalności?

Wszystkie faktury wystawione dla naszej działalności, które dokumentują wydatki, wystawione po zlikwidowaniu przedsiębiorstwa nie mogą być kosztem podatkowym. Nie występuje już bowiem związek przyczynowo – skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą ze względu na jej zamknięcie. Takie faktury nie będą już księgowane.