Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry – moje pytanie jest wyjątkowo krótkie. Chciałbym upewnić się w jaki sposób poprawnie zaksięgować różnice kursowe w KPIR? Dziękuję za pomoc! – Pyta Pani Joanna

Osoby prowadzące działalności gospodarcze, coraz częściej dokonują transakcji z podmiotami z innych krajów, a wykazana waluta na fakturach jest inna niż polski złoty. Według prawa polskiego, wszystkie transakcje w obcych walutach, muszą zostać przeliczone na PLN. Zasada w jaki sposób przeliczyć faktury oraz płatności wykazane w innych walutach jest jasno określona.

Wartość faktury wykazana w walucie obcej musi zostać przeliczona według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę zakończenia dostawy.

Płatności dokonywane w walucie obcej przeliczamy według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania płatności (dzień zaksięgowania operacji na koncie).

Różnice kursowe występują zarówno ze strony sprzedaży jak i zakupu oraz mogą być dodatnie lub ujemne.

Faktury sprzedaży a różnice kursowe

Różnice kursowe do wystawionych faktur sprzedaży mogą być dodatnie albo ujemne w zależności czy otrzymana zapłata przeliczona zgodnie z ww warunkami jest większa o wartości faktury czy mniejsza. Poniższe dwa warianty:

  • dodatnie różnice kursowe – występują wtedy, gdy wartość otrzymanej zapłaty za fakturę przeliczona na złotówki jest większa od wartości przeliczonej faktury wykazanej w KPIR. Dodatnie różnice kursowe powinny zostać ujęte w kolumnie numer 8 (pozostałe przychody);
  • ujemne różnice kursowe – występują wtedy, gdy wartość otrzymanej zapłaty za fakturę przeliczona na złotówki jest mniejsza od wartości przeliczonej faktury wykazanej w KPIR. Ujemne różnice kursowe powinny zostać ujęte w kolumnie numer 13 (pozostałe wydatki).

Faktury zakupu a różnice kursowe

Różnice kursowe do wystawionych faktur zakupu mogą wystąpić tak samo jak w przypadku faktur sprzedaży. Dwa warianty:

  • dodatnie różnice kursowe – występują wtedy, gdy wartość dokonanej zapłaty za fakturę przeliczona na złotówki jest mniejsza od wartości przeliczonej faktury wykazanej w KPIR. Dodatnie różnice kursowe powinny zostać ujęte w kolumnie numer 8 (pozostałe przychody);
  • ujemne różnice kursowe – występują wtedy, gdy wartość dokonanej zapłaty za fakturę przeliczona na złotówki jest większa od wartości przeliczonej faktury wykazanej w KPIR. Ujemne różnice kursowe powinny zostać ujęte w kolumnie numer 13 (pozostałe wydatki).